Wis Tiltak

Wis Tiltak Versjon 5.5, 24.02.2014

Inneholder mange forbedringer og flere rapporter/statistikker.

Antall punkt: 45

Område Tekst Status
Dokumentmaler
1633
Kopiere dokumentmaler

 Dokumentmaler skrives nå ut som A4 for nyinstallasjoner.

Utført
Forside
1626
Hoppe til deltaker velger pr tiltak fra forsiden
En kan nå hoppe til utvalget per tiltaksordning ved og klikke i tilsvarende liste på forsiden.
Utført
Fraværsføring
1622
Fjerne betegnelsen SKOFT

Fjernet SKOFT fra type på fraværsmeldinger, endret til UDOK - Udokumentert fravær.

Utført
Kontakt
1654
Vedlegg vises på kontakter uten loggføringer.
Kontakter uten loggføringer lister nå ikke opp vedlegg.
Utført
Kontakt
1621
Legg Norge som standard

Land settes automatisk til Norge ved opprettelse av ny kontakt siden dette er korrekt i de fleste tilfeller.

Utført
Kontakt
1596
Nytt prinsipp for registrering av relasjoner
Relasjoner kan nå legges til direkte i relasjonsfeltel, dvs at en trenger ikke og registrere ny kontakt.
Utført
Kontakt
1580
Opprettelse av ny kontakt

Endret slik at teksten på nye kontakter blir satt til etternavn-feltet. Dette er gjort fordi fornavn-feltet blir låst når man oppretter bedriftskontakter, og teksten blir da vanskelig å få fjernet.

Utført
Loggføring
1603
Legge til flere vedlegg samtidig
En kan nå legge til flere vedlegg fra samme dialog ved og velge flere filer. (Ctrl-klikk)
Utført
Personal
1641
Mister tilgang
Rettet feil som gjorde at en feilaktig mistet tilgang til personale ved navigering i skjema.
Utført
Personal
1616
Fraværsoversikt per måned på fraværsføring

Fraværsoversikt per måned er lagt til bunnen av flippen fraværsmeldinger.

Utført
Personal
1617
Hendelseslogg på personal

Det er opprettet hendelseslogg på personal som for øyeblikket inneholder tiltakshistorikk. I fremtiden vil denne loggen også inneholder leselogg, generel hendelseslogg m.m.

Utført
Personal
1618
Hopp til kontakt

Et problem gjorde at hopp til kontakt fra Ansvarlig eller Arbeidsleder fra forsiden til personal ikke fungerte som den skulle. Dette er nå fikset.

Utført
Personal
1619
Utvalg på personal tar med deltakere på venteliste
Utvalgene pr. avdeling og pr. tiltak tar nå med deltakere på venteliste i lista over aktive deltakere.
Utført
Personal
1449
Varighet i uker
I rapporten Tiltaksordning pr status kan en nå velge og ta med varighet i tiltaket.
Utført
Personal
1565
Feil i velger for filteret Ansvarlig pr. tiltak
Utvalg på saksbehandler, arbeidsleder og ansvarlig lister nå kun opp de som har deltakere med aktive eller kommende tiltak.
Utført
Personal
1610
For mange desimaler
Rettet for mange desimaler i stillingsprosent på informasjonsflippen
Utført
Personal
1583
Kopi av tiltaksinformasjon

Lagt til mulighet for å kopiere informasjon fra ett tiltak til ett annet.

Utført
Personal
1569
Varighet i tiltaket
Varighet i tiltaket kommer nå ut med år, måned, uker, dager.
Utført
Personal
1576
Velge flere i tilgang
En kan nå legge til tilgang for flere saksbehandlere på deltakeren ved og ctrl-klikke for å velge flere.
Utført
Personal
1577
Kopi av skjema
Mulighet til å kopiere loggføring uavhengig av type.(Notat / skjema)
Utført
Personal
1593
Feil kobling mellom ID på logg

En feil på oppslag mellom person og logg/oppgave er fikset. Dette var kun en feil i visning slik at datagrunnlaget forblir uendret og korrekt.

Utført
Personal
1582
Nye sluttårsaker

Det er lagt til følgende sluttårsaker: Ordinær arbeidssøker, ikke møtt, lærlingeplass, tilbake til ord. arbeidsoppgaver og tilbake til skoleplass.

Utført
Rapporter
1386
Ny rapport for alder

Det er laget en ny rapport i systemet etter ønske fra kunde. Rapporten viser personal i aldersgrupper og lignende.

Utført
Rapporter
1640
Ny rapport: Ventetid

Ny excelrapport som tar ut ventetid for en gitt periode.

Lister opp deltakere som er registert i perioden, og som har startdato i perioden, eller blank startdato.

Utført
Rapporter
1623
Meldingstype
Meldingstypen for sentkomming kom ikke opp på rapporten "07 Personal Fraværsmeldinger", som utvalgs tekst. Dette er rettet
Utført
Rapporter
1529
Rapport: Personal, logg
Det var et problem med  rapporten Personal logg hvor teksten flyter utover siden hos enkelte brukere. Dette er nå fikset så loggføringene holder seg innenfor margen.
Utført
Rapporter
1526
Ny deltaker dukker ikke opp i rapportlister

- Lister i utvalg friskes nå opp ved behov. (En trenger ikke starte Wis Tiltak på nytt for å få ny deltaker opp i listene.)

- Raskere visning av rapportlisten. Siden en nå bare aktiverer spørringer ved behov.

Utført
Rapporter
1581
Feil på rapporten Personal, forside

Ved valg av en deltaker, så får en nå mulighet til å velge hvilket tiltak en ønsker forside for.
- Forbedret layout på rapporten. Det var noen "skjeve linjer" i tabellene.

Utført
Rapporter
1579
Feil på sortering i rapporten Kontakter, per gruppe
Rapport nr 02 - Kontakter, per gruppe sorterer nå korrekt.
Utført
Rapporter
1607
Tertialrapport

- Flere rapporter med eksport til regneark.(Uttrekk av tall til tertial og årsrapport til NAV)
- Rapporter for eksport til regneark kan en nå forhåndsvise i grid.
- Enklere å få lagt inn rapporter for eksport til regneark.

Utført
Rapporter
1574
Feil i rapporten Personal Forside

Personal, forside: Formål og Stillingsprosent kommer nå ut på rapporten.

Utført
Rapporter
1601
Velge tiltak på rapporten Tiltaksordning, historikk

Det er lagt til mulighet for å kunne velge hvilket tiltak man ønsker å hente ut historikk på når man velger én person i listen. Ved flere valgte personer vil dette valge falle bort, og kun aktivt tiltak på personene som er valgt vil vises.

Utført
Rapporter
1578
Feil i rapport 08
Rapport 08 - Personal forside viser nå mobil / privat telefonnr korrekt.
Utført
Rapporter
1016
Utskrift til PDF

En kan nå lagre rapporter til PDF fra forhåndsvisning.

Utført
Søppelbøtte
1239
Forbedre sletting
Rapporter tar nå ikke med data som ligger i søppelbøtta.
Utført
Tekstbehandler
1592
Ny stavekontroll

Det er oppgradert stavekontroll med korrigering av ordliste m.m.

Utført
Tekstbehandler
1476
Editor - Skygger og kantlinjer

Fyll bakgrunnsfarge i celler er nå tilgjengelig via Verktøy - Fyll celle

- All endring av farge vises nå med en gang.(Før måtte en flytte markør)

Utført
Tekstbehandler
1611
Hyperlenker

En kan nå legge til lenker i dokumentet ved og markere tekst, høyreklikke og velge Rediger lenke.(Kun i editor)

En kan åpne lenker fra oppgave og fra loggføring på deltaker.

Utført
Tekstbehandler
1591
Oppgradering til ny tekstbehandler

Ny versjon av tekstbehandleren er lagt inn, og det er gjort forskjellige forbedringer.

Utført
Tekstbehandler
1409
Punktliste i tabell

Et problem med punktmarkering i tabeller er fikset.

Utført
Tekstmaler
1570
Journalnotat kommer ut i letter format
Har fått satt A4 format på alle rapporter.
Utført
Tekstmaler
1600
Feil på tilgangsstyring for systemtekstmaler

En feil gjorde at man ikke fikk tilgang til systemtekstmalene, selv om man hadde satt på tilgang til tekstmaler, på brukere med begrenset tilgang til moduler. Dette er nå fikset.

Utført
Tiltaksordninger
1614
Fastlege

Det er lagt til felt for fastlege på tiltaksordninger i personalmodulen.

Utført
Turnus
1602
Flytting av turnusregistrering

Registrering av turnus er flyttet ut fra tiltaksordning til egen flipp på personale siden den ikke har noen tilknytting til tiltaksordning lenger.

Utført
Utskrift
1634
Utskrift til PDF av liggende format
Utskrift av liggende dokument kommer nå opp med riktig orientering på forhåndsvisning.
Utført