Wis Tiltak

Wis Tiltak Versjon 5.3.4, 15.01.2013

En feilrettingsversjon

Antall punkt: 3

Område Tekst Status
Generelt
1328
Avlogging av brukere
Det er laget en mulighet slik at administrator kan logge av enkeltbrukere.
Utført
Kontakt
1412
Korrigering av loggføring
Hvis man opprettet en logg før kontakten blir knyttet til personale blir koblingene feil. Dette er nå fikset
Utført
Rapporter
1418
Feilmelding refusjonskrav

En feilmelding når intet NAV-kontor blir valgt i utvalget for refusjonskrav er fikset.

Utført