DesignArea:4229, Template:35620, Id:56262, Site:24, RewriteSite: 24

WisWeb Navi

Infobrev 30.03.2007

En statusmelding om rapportering til ssb, vitnemål i Navi, fravær osv.

Til alle brukere av Navi

Det er en god del som skjer rundt Navi for tiden, og vi føler det er på sin plass å gi en statusmelding.

Elevtelling per 1. april

I ny forskrift for folkehøgskolen er det som kjent innført ny dato for telling av elever i vårterminen. I den forbindelse skal skolene rapportere elevene i vårterminen til SSB. Telledato er 1. april, med frist for innsending av rapport 1. mai. Dette betyr at det må gjøres noen endringer i Navi. Vi tar sikte på at det skal være på plass i neste versjon av programmet, som kommer i uke 15.

Fraværssystemet

I versjon 23 kom vesentlige endringer i fraværssystemet. Det ble innført korrigeringer i måten å regne fravær på som skal være i tråd med forskrift. I tillegg kom vesentlige endringer i måten å føre fravær på. Tilbakemeldinger tyder på at vi er på rett spor - systemet er blitt mer effektivt, enklere i bruk og mer riktig. Men det er fortsatt noen barnesykdommer som må løses. Det er en feil i fraværsføringen som fører til ukorrekt behandling av dager/timer i rapporter. En del skoler som er berørt av problemet har fått midlertidig hjelp. Noen har hatt en del ekstraarbeid i den forbindelse, og det beklager vi. Problemet skal være rettet i neste versjon av programmet.

Vitnemål i Navi

Vi har oppgradert tekstbehandlerkomponenten i Navi. Det fører med seg en rekke forbedringer - generelt mer nøyaktig tekstbehandling i vitnemål og brev. Det har medført en del omskriving av vitnemålsbehandlingen og vi er ikke helt i mål enda. Vi regner med at alt skal være på plass før mai. Da skal også flettefeltene for fravær fungere på riktig måte.

Arkivsystem

Vi er i full gang med å utvikle elektronisk arkivsystem i Navi. Det skal være operativt og klart for utprøving i løpet av april. Systemet blir presentert første gang i drift på IKV-samlingen i Sunnhordland 24.mai, og vil være et av hovedtemaene på høstens brukermøte.

Brukermøte høst 2007

Det blir arrangert nytt brukermøte den 13. - 14. september, sannsynligvis på Hamar. Vi kommer med mer info om dette.

God påske til dere alle!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no