DesignArea:4229, Template:35620, Id:56262, Site:24, RewriteSite: 24

WisWeb Navi

Infobrev 24.04.2007

Versjon 24 av folkehøgskolens informasjonssystem Navi er nå lagt ut for nedlasting. Klargjort for rapportering til SSB. Arkivsystem.

Denne meldingen går til alle brukere av dataprogrammet Navi, og alle som står som informasjonsmottakere om programmet.

Da er versjon 24 av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi. Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner. Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

1. Rapport til SSB per 1.april

Navi er nå gjort klar for rapporteringen. Gå på Velg rapport, finn rapport nr 26, velg skoleåret det gjelder (2006-07) og velg termin "V" (vår). Forhåndsvis rapporten for å se om alt ser greit ut. Klikk på diskettknappen for å lagre rapporten til disk. Frist for rapportering vil stå i brev som SSB sender ut i slutten av måneden.

2. Rettet feil i fraværsføring

I versjon 23 kom vesentlige endringer i fraværssystemet. Det ble innført korrigeringer i måten å regne fravær på som skal være i tråd med forskrift. I tillegg kom vesentlige endringer i måten å føre fravær på. Det har imidlertid sneket seg inn en feil i fraværsføringen som har ført til ukorrekt behandling av dager/timer i rapporter. Feilen er nå fikset. I tillegg laget vi en ryddefunksjon som retter opp eventuelle feil i fraværet som er ført fram til nå. Vi anbefaler alle å kjøre denne funksjonen etter oppdatering. Gå på "Registrere fravær", høyreklikk i elevlisten og velg Rydd.

3. Knytte personer til firma

Vi har nå gjort det mulig å knytte kontakter til firma. Det har kommet en ny flipp for Personer når du viser en bedrift. Du kan knytte en person til en bedrift på to måter:
- Stå på personflippen på bedriften og legg til ny kontakt
- Stå på en person, og velg bedrift på Generelt-flippen

4. Vitnemål 2007

Etter versjon 23 oppdaterte vi tekstbehandlerkomponenten vi bruker i Navi. Dette vil gi klare fordeler for brukerne i form av mer nøyaktig tekstbehandler. Det medførte omskriving i måten programmet gjør flettingen på, og vi er ikke helt ferdige enda. Det betyr at vitnemålet ikke vil virke skikkelig før vi kommer med ny oppdatering i begynnelsen av mai

5. Ny modul: arkiv

Folkehøgskolen har økende behov for dokumentering av sin aktivitet. Det har ført til at vi nå legger inn arkiveringsmodul i Navi. Foreløpig omhandler det følgende:
- legge inn arkivplan, med mulighet for å importere standard plan for folkehøgskolen og gjøre tilpasninger til denne
- legge inn loggføringer, knytte de til kontakt, arkivnøkkel og sak, fastsette status, knytte til ubegrenset antall vedlegg
- enkel skjerming av loggføringer
- ny arkivvelger med sterke søkemuligheter i loggføringer, arkivplan og saker
- legge inn saker med beskrivelse, tilhørende arkivnøkkel, saksbehandler og status

Det er fortsatt viktige biter som står igjen
- automatisering av loggføring basert på hendelser i programmet (for eksempel utskrift av brev, opptak av søkere og lignende)
- oppgavemodul
- sende/motta epost i Navi, knytte epost direkte til kontakt og arkivnøkkel
- opplegg for scanning av dokumenter, knytte scannede dokumenter til logg/arkiv/sak
- opplegg for låsing av loggføringer

For å øke utviklingshastigheten er det besluttet av styringsgruppen til Navi at arkiveringsmodulen skal komme utenom ordinær utvikling av programmet. Utviklingen av arkivsystemet vil altså ikke bruke av årets utviklingsbudsjett. Det betyr at de som ønsker å bruke modulen må kjøpe en lisenskode. Dette vil bli en engangsinvestering. Prisen blir fastsatt av styringsgruppen i løpet av mai.

Det er nå mulig å teste arkivmodulen gratis fram til 1. juni. Gjør følgende:
- start Navi
- gå på Oppsett - SystemAdm - Moduler
- tast inn 1234 som aktiveringskode og klikk Aktiver
- gå på SystemAdm - Menyvalg, finn ditt menyoppsett øverst på skjermen, finn Arkiv i oversikten over tilgjengelige valg (pass på at det står Velger i kommentarfeltet), dobbelklikk for å sette inn menyvalget
- start Navi på nytt. Du vil nå få opp valget Arkiv i menyen til venstre.
Etter 1.juni faller arkivmodulen ut og man må bestille lisenskode fra WIS. Merk: dataene forsvinner ikke ut av systemet. Når man aktiverer modulen på nytt vil alt være på plass igjen.


Lykke til med videre arbeide!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no