Navi

Infobrev 04.06.2007

I versjon 24c er det gjort mange korrigeringer på arkivmodulen.

Denne meldingen går til alle brukere av dataprogrammet Navi, og alle som står som informasjonsmottakere om programmet.

Da er versjon 24c av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi. Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner. Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

Arkivmodulen er klar til bruk

Da har det nye arkivsystemet vært litt i bruk, og vi har fått en del innspill. Vi har korrigert de fleste kjente feilene og forbedret systemet. Vi inviterer nå alle skoler til fritt å prøve det ut. Arkivsystemet kan bli den første biten av Navi som vil ha en egen pris utenom standard Navi. Det er styringsgruppen som vil ta stilling til opplegg og til prisen. Versjon 24c av Navi gir fri tilgang til arkivmodulen ut august. Deretter vil den forsvinne fra menyene. Når den igjen blir aktivert, vil alle data være inntakt.

Innhold i arkivsystemet

Arkivsystemet kommer fram flere steder i Navi:

  • Loggføring på en kontakt
  • Oppgaveliste for hver enkelt bruker
  • Egen arkivmodul med oversikt over logg, arkiv og saker
  • Oppsett av arkiv

Lære mer

Vi har laget litt dokumentasjon av systemet og en video som presenterer løsningen.
Du finner dette ved å gå til http://www.wis.no/999/150/185-12506.html

Anbefaler at du ser på dette før du evt. tester løsningen.

 

Rapporter oppdatert med ny telledato 1.april
Rapporter som beregner årselevtall på langkurs er oppdatert med ny telledato for langkurs (1.april). Dette gjelder rapport nr 29, 32 og 48.


WIS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no