Navi

Infobrev 17.09.2007

Nå kan man aktivere arkivmodulene

Denne meldingen går til alle brukere av dataprogrammet Navi, og alle som står som informasjonsmottakere om programmet.

 

Da er versjon 24e av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi.

 

Versjonen gjør det mulig å aktivere arkivmodulen. Se beskrivelse på www.wis.no/navi
Dessuten er det rettet feil i fraværsmodulen.

 

WIS vil takke alle deltakere på brukermøtet 2007 på Hamar. Ditt engasjement og dine innspill gjorde brukermøtet til en suksess. Du kan lese referat og info om brukermøtet på www.wis.no/navi, velg brukermøte i venstremenyen

 

I versjonslista i venstremenyen finner du alle innspill og forbedringer fra brukermøte. Har du innspill til lista så kontakt oss.

 

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no