Navi

Infobrev 10.10.2007

Påminnelse om arkivmodulene og info om ny versjon

Denne meldingen går til alle brukere av dataprogrammet Navi, og alle som står som informasjonsmottakere om programmet.

Benytt anledningen til å prøve ut arkivmodulene.
Vi minner om at fristen for å prøve ut de nye moduler utløper 1. november 2007.
Vi håper at så mange som mulig av folkehøgskolene benytter seg av tilbudet.

Prisen for arkivmodulene er en engangssum på 2.500,- kr + mva.

Arkivmodulen tror vi vil bli til stor glede i det daglige arbeid med arkivering og loggføring av alle mulige henvendelser, dokumenter etc.
Arkivmodulen består også av oppgavemodulen, som vi mener er uundværlig i arkiv og loggførings sammenheng.

Arkivmodulen omfatter:
Loggføring direkte på kontakt med kobling til sak, arkiv og oppgave
Legge inn arkivplan i eget skjermbilde under Oppsett.
Import og korrigering av arkivnøkler, legge til nye, slette.
Kontaktlogg - alle loggføringer som er gjort på alle personer/firmaer tilknyttet skolen.
Ny velger: Arkiv, med omfattende søkemuligheter på loggføringsnivå, arkivnivå og saksnivå.

 

Ny versjon

Dessuten gjør vi oppmerksom på at versjon 24f er lagt ut for nedlasting. Klargjort for rapportering til SSB. Vi har fjernet kode for 4-dobbeltellende elever, og tatt bort kontrollen som sjekker om type funksjonshemming er utfylt. De som allerede har sendt rapporten trenger ikke gjøre det på nytt.

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no