Navi

Infobrev 11.01.2008

Mulighet til å skoler midlertidig adgang til arkivmodulen. Rapport av kortkurs til SSB er klargjort. Diverse feilretting.

Denne meldingen går til alle brukere av dataprogrammet Navi, og alle som står som informasjonsmottakere om programmet.

 

Da er versjon 24h av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi. Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner. Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

 

Nå har vi laget mulighet for å gi skoler tidsbegrenset adgang til arkivmodulen. Kontakt WIS om dere er interessert.

 

Det ble i høst oppdaget en ny feil i fraværsføringen i Navi, som gjorde at elever i enkelte tilfeller fikk for mye fravær i rapporter. Feilen er nå rettet opp. Benytt Rydd-funksjonen under registreringsskjemaet for fravær for å rette eventuelle feil i dette skoleårets registreringer. Ryddfunksjonen finner du ved å klikke på høyre musknapp i elevlisten, og vil rette alle feil for dette skoleåret. Anbefaler alle å benytte ryddefunksjonen.

 

Ellers er Navi nå klargjort for rapportering av kortkurs til SSB, årets elever er satt som standard utvalg under Konto og det er rettet noen feil. Se nettsiden for detaljer om siste versjon.

 

Lykke til med videre arbeide!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no