Navi

Infobrev 22.02.2008

Denne versjon gir deg mulighet for å levere fil til navi sentralbase.

I forbindelse med tilpassing av Navi til Navi Sentralbase, er det lagt ut noen testversjoner de siste dagene.

Den versjonen som nå gjelder er 24k, og vi ber om at alle oppgraderer. Det vil ikke være mulig å levere fil til sentralbase med en eldre versjon.

Samlerapporten for gjennomførte kurs (rapport nr 48) er oppdatert i henhold til forskrift. Har blant annet fjernet støtte for 4-dobbelttellende elever.

Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi. Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner. Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.


Lykke til med videre arbeide!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no