Navi

Infobrev 25.04.2008

Feilkontroller i fil til Navi Sentralbase, elevbilder, brev til elever osv.

Denne meldingen går til alle brukere av dataprogrammet Navi, og alle som står som informasjonsmottakere om programmet.

 

Det er rettet feil i telling av elever i papirutskriften av rapport til Sentralbasen, samt innført feilkontroller av datagrunnlaget slik at man kan rette eventuelle feil/mangler. Dette er tilsvarende opplegg som i tidligere filer til SSB.

 

Nå er det laget mulighet for å legge inn bilder på elevene i Navi. Man angir mappen hvor bildene ligger samt hvordan bildene er navngitt på hovedkurset, så kommer bildene automatisk opp på elevskjermbildet. Tanken er at dette skal kunne flettes inn i skolebevis, samt utskrift av klassebilde med navn under hvert bilde, men det er foreløpig ikke på plass.

 

Ellers er det laget mulighet til å lage brevutskrifter til elever (i tillegg til søkere, kortkursdeltakere og kontaktgruppemedlemmer). Ved utskrift av brev kan man nå velge hvilke kontakter man skal sende brev til (krysser av i en liste..). Har også pusset litt på tekstbehandleren. Alle valgbokser for skoleår på søknader/søknadsrapporter er fikset slik at neste skoleår kommer opp som standard (dvs aktivt skoleår + 1).

  

Ber om at alle laster ned versjon 25 b og sender inn fil til sentralbasen. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi. Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner. Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

 

Andre endringer som er verdt å nevne er filtermulighet i alle tabeller i Navi samt markering av feil i personnr i elevoversikter (man slipper å gå på Kontakt for å se det). Les mer om siste versjon på nettsiden.

 

Ta gjerne kontakt om noe er uklart. Lykke til med videre arbeide!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no