DesignArea:4229, Template:35620, Id:56262, Site:24, RewriteSite: 24

WisWeb Navi

Infobrev 30.09.2008

Rette opp og forbedre noen småting i forhold til Navi Sentralbase

Denne meldingen går til alle brukere av dataprogrammet Navi, og alle som står som informasjonsmottakere om programmet.

 

Da er versjon 26 av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi. Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner. Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

 

Det er gjort en del utbedringer som gjelder rapporteringen av søkere til sentralbasen:
- fjernet feilaktige datoer som automatisk har blitt satt inn i feltet Tattoppdato på søknad
- rapporten tar med feltet Opptak på fag slik at sentralbasen lettere kan skille mellom linje og fag
Ber derfor alle om å oppgradere til siste versjon før man rapporterer søkere per 1.10.

 

På grunn av problemer knyttet til avvikling av høstferie på skolene er det satt ny fristdato for rapportering av søkere per 1.10. Ny frist er 7.10.

 

Ellers er epostfunksjonen forbedret litt, og det er laget ny rapport som skriver ut bilder på elever, fordelt per linje/fag. Se nettsiden for detaljer.

 

Lykke til med videre arbeide!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no