DesignArea:4229, Template:35620, Id:56262, Site:24, RewriteSite: 24

WisWeb Navi

Infobrev 05.01.2009

Klargjøre Navi for rapportering til Navi Sentralbase

Da er versjon 26b av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi. Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner. Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

 

Navi er nå klargjort for rapportering av kortkurs til sentralbasen. Det blir sendt ut egen melding som forklarer hvordan rapporteringen skal foregå. Nytt i forhold til fjoråret er forbedret utskriftsmulighet av kortkursene i Navi, og det er innført datakontroller som sjekker gyldighet og manglende data.

 

Det er også gjort en rekke større og mindre utbedringer. Her kan vi bl.a. nevne
- forbedret opplegg for initialer i fraværsføringen
- ny rapport som skriver ut fraværsmerknader på elever
- fikset feil i brevutskrift til kortkursdeltakere og kontaktgruppemedlemmer
- mulighet til å vise bilde i søknadsskjermbilde
Anbefaler alle om å gå på Komplett liste over forbedringer i siste versjon finner du på vår nettside.

 

Vi jobber for tiden med opplegg for automatisert søknadsimport fra internett. Tanken er at Navi skal kunne logge seg på folkehøgskoleportalen og laste ned nye søkere (med vedlegg og eventuelt bilde) og legge det inn i programmet. Vi er fortsatt i en spesifikasjonsfase og kommer snart tilbake med info om tidsperspektiv.

 

Lykke til med videre arbeide!