Navi

Infobrev 11.02.2009

Rettet en del feil i Navi

Denne meldingen går til alle brukere av dataprogrammet Navi, og alle som står som informasjonsmottakere om programmet.

 

Da er versjon 26c av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi. Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner. Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

 

Det er rettet en del feil i programmet, blant annet:
- feil ved visning av søknadsskjema
- feil i eksport til PDF
- feil i kopier/lim inn-funksjonene i riktekstfelt

 

Komplett liste over forbedringer i siste versjon finner du på vår nettside.

 

Lykke til med videre arbeide!