DesignArea:4229, Template:35620, Id:56262, Site:24, RewriteSite: 24

WisWeb Navi

Infobrev 13.11.2009

Denne meldingen går til alle brukere av dataprogrammet Navi, og alle som står som informasjonsmottakere om programmet.

 

Da er versjon 26e av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi. Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner. Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

 

Det er gjort noen endringer og korrigeringer i forhold til rapportering til sentralbasen:
- Elevens uketimetall blir nå med til sentralbasen dersom det er forskjellig fra 0
- Det er lagt inn to nye valg i langkursets kurslengde (høst og vår)
- Det er lagt inn mange nye kontroller, og de skal nå samsvare med det kontrolleres i sentralbasen
- Det er laget en spesiell eksport til sentralbasen som tar med skoleårene 2007-08, 2008-09 og 2009-10

 

Noen viktige punkt:

1. Skoler som har halvårskurs
Skoler med halvårskurs som skal knyttes til våren må inn å justere feltet kurslengde.

2. Deltidselever
Dersom skolen har deltidselever, bør de sjekke opp at det er haket av for dette på eleven og at gjennomsnittlig antall timer pr. uke er lagt inn.

3. Eksport til sentralbasen
Det har kommet mange nye kontroller i Navi, slik at skolene skal få melding om feil før de laster opp fil til sentralbasen. Dette vil spare skolen for arbeid og dataene vil få bedre kvalitet. Det eksporteres denne gangen data fra tre skoleår, og det kan ta en del tid å kjøre kontroll og eksport.

 

Siden sentralbasen nå har bedt om ekstra innsamling av tre skoleår, vil dere kanskje få en del meldinger om feil som dere må rette. Håper dere ser positivt på dette ved at data blir mer korrekte i Navi og i sentralbasen.

 

Lykke til med videre arbeide!