Navi

Infobrev 01.03.2010

Denne meldingen går til alle brukere av dataprogrammet Navi, og alle som står som informasjonsmottakere om programmet.

 

Da er versjon 26g av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi. Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner. Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

 

I høst ble det kjørt en ekstraordinær innsamling av elever i Sentralbasen. I den forbindelse ble eksportfunksjonen i Navi tilpasset spesielt til den innsamlingen. Dette har gjort at søknadsdata for skoleåret 2010-2011 ikke blir med til sentralbasen. Dette er nå rettet opp og skolene kan rapportere på vanlig måte etter oppgradering.

 

Ellers er det gjort noen forbedringer og rettinger:
- oppdatert poststedsdatabase
- flere timer i fraværsregistreringen (fra 10 til 14)
- rettet feil i fraværsregistrering på periode
- startet på opplegg for kontaktkoblinger
- rettet rapport nr 13: fraværsføring kortkurs, slik at den viser rutenett for kladdføring av fravær

 

Komplett beskrivelse av den nye versjonen finner du på vår nettside.

 

Lykke til med videre arbeide!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no