Navi

Infobrev 16.04.2010

Denne meldingen går til alle brukere av dataprogrammet Navi, og alle som står som informasjonsmottakere om programmet.

 

Da er versjon 26h av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi. Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner. Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

 

Vi har rettet en feil i eksport av elever per 1.4. som gjorde at elevene ikke ble med i rapporten selv om man har krysset av for at de skulle være med. Har også forbedret datakontrollen i forbindelse med eksporten av data. Alle skoler må oppgradere sitt program til siste versjon for å rapportere elevene til sentralbasen.

 

Det er mange forbedringer i programmet som er påbegynt, men som vi har valgt å vente med å publisere før i versjon 27 som kommer i løpet av våren.

 

Lykke til med videre arbeide!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no