Navi

Infobrev 25.05.2010

Til [Skolens navn]

NB. Skolens egen SMS-nøkkel ligger i denne meldingen.

Som skolene er informert om gjennom versjon 27, er det nå åpnet mulighet for å sende SMS fra Navi.

Vi tror dette kan bli en svært nyttig funksjon i Navi. Det er mange muligheter for å plukke ut hvem du skal sende til, og det er også mulig å lage meldinger til en gruppe som automatisk fletter inn data fra Navi. Vi viser noen eksempler, selv om ikke alt er på mulig i den første versjonen med SMS:
- Til deltakere på kortkurs: "Hei Kåre. Minner om at Klatring 3 starter på onsdag"
- Til opptatte søkere: "Gratulerer Eva! Du fikk plass på idrettslinja. Si fra innen 04.06."
- Til elever med høyt fravær: "Så langt har du 16,3 % fravær. Ta kontakt for en prat. "
- Til elever med negativ saldo: "Kontoen din viser minus 2.300,-. Sørg for at du kommer i pluss."
- Til alle på dramafag: "Dramaklassen stiller med treningsklær i gymsalen 08.00 i morgen"

Det koster oss kr. 0,39 (eks. mva) for hver sms som sendes, og vi gir dere den samme prisen. Det betyr at det ikke finnes noe påslag for denne tjenesten hos oss. Vi fakturerer skolen for utsendte sms forrige kalenderår sammen med lisensavgiften.

Som en velkomstgave gir vi bort 1.000 sms i 2010 til alle folkehøgskoler slik at dere får mulighet til å teste opplegget skikkelig.

Alle sms som sendes ut vil bli loggført på kontakten i Navi. De 17 skolene som har tatt i bruk arkivmodulen, vil på sine elever se all kommunikasjon med eleven. Det koster kr. 2.500,- (eks. mva) å få arkivmodulene. Da har skolen logg på alle kontakter, en egen oppgaveliste på hver bruker samt et komplett arkivsystem. SMS gjør arkivmodulene enda mer nyttige. Si fra hvis dere vil lære mer om hva dette kan bety for skolen.

Selve utsendingen av meldingene gjøres gjennom vår egen webløsning: WisWeb. Bruken av WisWeb til sms-server for Navi er inkludert i ordinær lisensavgift på Navi. Meldingene som sendes lagres kun i Navi, og ikke i WisWeb. WisWeb inneholder mange moduler som kan være nyttige for skolene og 16 folkehøgskoler bruker i dag WisWeb som sitt kvalitetssystem. Si fra hvis dere vil høre mer om hva WisWeb kan gjøre for din skole.

For å sende sms fra Navi er det to ting skolen må gjøre:

1. Skrive inn sms nøkkelen under Oppsett - Skolen.
For [Skolens navn] er koden: [Kode]
Kopier koden fra denne meldingen og lim den inn i Navi.

2. Registrere minst ett mobilnummer.
På skolen under Oppsett - Skolen og/eller på en eller flere brukere under Systemadm - Brukere. For å regsitrere et mobilnummer, må en skrive inn en autentiseringskode som sendes til mobilen ved registrering.

Du finner mer info om sms i Navi hvis du går til nettsidene og søker etter "sms" under Hjelp.

Når en bruker i Navi er knyttet til en mobil, vil det ikke være mulig å se om en melding er sendt fra mobilen eller fra Navi. Du kan følge forbruket av sms i Navi under Oppsett - SMS-statistikk.

Hvis skolene liker sms i Navi , er det et par punkter som kan bli aktuelle på sikt:
- Bruke egendefinert tekst som avsender (f.eks. "Bakketun") i stedet for telefonnummer
- Støtte inngående sms til skolen

Lykke til med sms-sending fra Navi.