Navi

Infobrev 24.11.2010

Denne versjonen inneholder opplegg for automatisk import av søknader

Denne meldingen går til alle brukere av dataprogrammet Navi, og alle som står som informasjonsmottakere om programmet.

Da er versjon 28 av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater.
Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: www.wis.no/navi. Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner.


Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

Versjon 28

I versjon 28 er laget automatisk import av søknader fra www.folkehogskole.no. Navi kobler seg opp mot portalen med skolens eget brukernavn og passord, og laster deretter ned alle søknader som er registrert etter angitt dato. Navi vil forsøke å importere all informasjon fra søknaden, og koble dette til felt i Navi.
All informasjon som ikke kan kobles mot Navi blir lagt i merknadsfeltet på søknaden.

Vi har også lagt til noen kontroller på enkelte felt i Navi slik at disse rødmarkeres hvis det blir funnet feil mellom importen og data i Navi. Skolene må gå gjennom disse søknadene etter import og korrigere eventuelle feil.

For mere hjelp om import se www.wis.no/999/150/185-49018.html
Se detaljer om versjon 28: www.wis.no/999/150/1539-3087.html 

 

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no