Navi

Infobrev 29.10.2004

Regler for godkjenning av skoleår og konvertering av lån til stipend

FHSR r-skriv 22/04 Godkjent skoleår og konvertering av lån til stipend finner du her

 

Les utdrag fra rundskriv:

 

 

Folkehøgskolerådet vil påpeke følgende:

 

Inneværende skoleår

Lånekassens økonomiske støtte gis fra skoleåret 2004-05 i sin helhet som lån. Deler av lånet blir først konvertert til stipend etter fullført skoleår.
Elever som ikke fullfører sine studier/skolegang (også folkehøgskoleelever) får ikke konvertert noen del av lånet til stipend.
Det vil si at folkehøgskolen rapporterer at disse elevene ikke har fullført skoleåret – som tidligere.

 

For inneværende skoleår gjelder ikke 90 %-regelen om frammøte mht konvertering av lån til stipend. (pkt.3 i F-11-04)


Fra og med skoleåret 2005-06 må elever som skal ha konvertert lån
til stipend, i tillegg til å fullføre skoleåret, ha et frammøte på minst 90 %, jfr. Rundskriv F-11-04 pkt. 3.

Med hilsen for Folkehøgskolerådet


Leon Haugsbø /s/                                                            Odd Arild Netland

-leder-                                                                                  -sekretær-