DesignArea:4229, Template:35620, Id:56262, Site:24, RewriteSite: 24

WisWeb Navi

Infobrev 27.12.2011

Feilen som gjorde at skolene ikke fikk kjørt import av søknader fra folkehøgskoleportalen er nå fikset.

Denne meldingen går til alle brukere av dataprogrammet Navi, og alle som står som informasjonsmottakere om programmet.

Da er versjon 28b av Navi datert 28.10.2011 klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi

Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner.

Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen

Feilen som gjorde at skolene ikke fikk kjørt import av søknader fra folkehøgskoleportalen er nå fikset. I tillegg er det gjort mange andre små forbedringer. Gå på følgende side for detaljer: http://wis.no/35608/4229/35795-4066.html

Lykke til med videre arbeide!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no