Navi

Infobrev 30.06.2004

Rapportering til Lånekassen - informasjon

Hei alle sammen

Har sjekket med Lånekassen om det blir noen endringer i forhold til rapporteringen av elever 2003-04. I hovedsak blir opplegget som i fjor.

FRIST

Statens Lånekasse omgjør ikke lån til stipend før i overgangen september/oktober så i prinsippet trenger man ikke rapportere før den tid. MEN: det er viktig at saksbehandlerne er oppdatert med faglig status på elevene når de skal behandle søknader om støtte for neste skoleår. De fleste elever søker om støtte i perioden etter fellesopptaket i juli. Derfor bør rapporten være klar så snart som mulig, og helst innen fellesopptaket i juli.

HVILKE ELEVER SKAL RAPPORTERES

Alle elever som i utgangspunkt har rett til utdanningsstøtte fra Statens Lånekasse skal innrapporteres.

HVILKE ELEVER SKAL MARKERES SOM GODKJENT/IKKE GODKJENT

Alle som fullfører et folkehøgskoleår er godkjente elever, og har krav på vitnemål og stipend etter gjeldende regler fra Lånekassen. (Se FHSR R-skriv 24-03 "Vitnemål  - tre poeng og Statens lånekasse.")

HVORDAN RAPPORTERE

- Installer siste versjon av Navi (versjon 18)
- Klikk på Velg rapport-knappen
- Velg Kategori "Offentlig statistikk"
- Klikk på rapport nr 45 - Rapport til Statens Lånekasse
- Velg riktig skoleår nedenfor: 2003-04
- Ikke kryss av for "Velg tidligere fil" (man kan nemlig lage samme rapporten på nytt)
- Forhåndsvis rapporten
- Skriv ut rapporten på papir slik at du kan kontrollere innholdet før du lager endelig fil
- Kontroller at de elever som ikke skal være med faktisk ikke står i listen, og motsatt - om alle elever som  
  skal være med faktisk er med
- Sjekk om det ligger fullstendig fødselsnummer på alle elever
- NB: Emnekoden avspeiler om eleven er knyttet til helårskurs eller halvårskurs. På helårselever står det
  "315000" mens på høst eller vår-elever står det "315000H" eller "315000V". Generelt vil dette være 
  avhengig  av verdien i feltet Kurslengde på hovedkurset (under Detaljer). Men en del elever følger
  helårskurset bare et halvt år. På disse kan man angi verdi i feltet Hel/halvårskurselev som man finner på
  Kurs/Linje-flippen på elevbildet (man kan også ta inn feltet som egen kolonne i elev-oversikten på
  hovedkurset - kolonnen heter Hel/Halvår)
- NB: Sjekk verdien i Status-kolonnen i rapporten. "G" for godkjent, "I" for Ikke godkjent.
- Korriger eventuelle feil
- Når alt ser OK ut kan du ta ut rapporten til fil. Klikk på diskettknappen (denne fungerer på samme måte som
  generering av fil til SSB)
- Angi riktig plassering av fil. Sett inn en diskett, velg A: og klikk Lagre
- Du får opp melding på skjermen når filen er lagret

 

Fra Navi tas alle som har gått på hovedkurs i skoleåret 2003-04 med på rapport til lånekassen, unntatt:
- De som har gått på kurs som er markert "Ikke til lånekassen" (som man finner under Detaljer på
  hovedkurset)
- De som er markert med "Ikke tas med til lånekassen" (feltet ligger på statistikk-flippen i Elev-skjemaet)

 

Av de som tas med på rapporten blir alle markert med status G (Godkjent) unntatt:
- De som er markert "Avbrutt"
- De som er markert "Ikke godkjent til lånekassen" (feltet ligger på statistikk-flippen i Elev-skjemaet)

De som mangler personnummer vil gi en feil som hindrer utkjøring av rapporten. Hvis dette er elever som ikke har krav på støtte hos lånekassen, må de markeres "Ikke til lånekassen". Da vil filen kunne lages, og de blir ikke med på rapporten.

Filen skal legges på diskett og sendes til følgende adresse:
Waade Information System AS
Postboks 41
7201 KYRKSÆTERØRA

Fyll ut vedlagt dokument og send det med disketten.

Vi ønsker dere lykke til med rapporteringen og videre arbeid!

Med hilsen

Svein Waade
Daglig leder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: svein@wis.no
Internett: www.wis.no