Navi

Infobrev 04.08.2004

Invitasjon til brukermøte 2004

INVITASJON BRUKERMØTE

Viser til tidligere utsendt invitasjon til brukermøte i Navi 10. - 11.august.

Det er enda mange skoler som ikke har meldt seg på, og vi håper flere melder seg på denne uken. På grunn av planlegging av mat må vi ha inn alle påmeldinger ..

      SENEST i løpet av torsdag 5. august.


Brukermøtet vil være et viktig redskap i videre planlegging og utvikling av Navi, og det er viktig at flest mulig skoler er representert.


På tirsdag har vi fått med en del eksterne foredragsholdere:

- Folkehøgskolerådet tar opp fraværsreglementet, vitnemål og noe statistikk

- Statens Lånekasse informerer blant annet om deres rutiner rundt rapporteringen (saksgangen) og endringer for 2004-05

- SSB vil si noe om statistikk fra folkehøgskolen

- Informasjonskontorene (IF og IKF) informerer om statistikk og søknadsbehandling


WIS stiller med 3 personer: Svein Waade, Ole Arnold Sødal og Tore Kjørsvik.

Ingvild K. Amundsen og Steinar Amundsen synger norsk/irsk folkemusikk for oss på tirsdagskvelden.


DE SOM IKKE HAR MULIGHET TIL Å DELTA kan gjerne sende oss saker som dere vil vi skal ta med videre på møtet. Dette kan være informasjon om ting dere mener bør prioriteres i videreutviklingen eller rutiner i Navi som er for tungvindte. Kanskje et tips om hvordan noe kan gjøres bedre?


BRUKERUNDERSØKELSE
I forkant av brukermøtet vil det være nyttig for oss å få et innblikk i hva Navi brukes til rundt om. Derfor vil vi prøve oss med en uformell brukerundersøkelse. Informasjonen vi samler inn blir presentert som statistikk på brukermøtet.

Kanskje kan vi også bruke denne undersøkelsen til å få oversikt over hvem som bruker hva i Navi. Hvis man for eksempel vet hvilke skoler som bruker elevregnskap i Navi kan man enkelt hente tips fra andre skoler. Gjennom brukerstøtte og kurs har vi fått tips om mange kreative løsninger og tilpasninger rundt om, og vi tror mange uerfarne medarbeidere vil få en bedre hverdag ved å snakke med andre brukere. Vi spør derfor om vi kan offentliggjøre hva din skole bruker i Navi. Kryss eventuelt av for dette i skjemaet.


VEDLEGG
- Invitasjon
- Program
- Brukerundersøkelse


Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no