Navi

Infobrev 08.07.2004

Fil til Lånekassen - justeringer i rapporten

Hei alle sammen

 

WIS har etter innspill fra noen av brukerne gjort noen små justeringer i rapporten som lager fil til Lånekassen.

 

I enkelte tilfeller så skal elever som vanligvis ikke blir med i filen til Lånekassen (hjemmeboere, deltidsstudenter) likevel være med. Versjon 18b gjør at skolene selv kan bestemme om disse elevene skal være med i filen til Lånekassen eller ikke.

 

Det er ingen andre endringer i den nye versjonen av Navi. De aller fleste skolene trenger trolig ikke å oppgradere Navi til versjon 18b. Men dersom du oppdager at noen av elevene ved din skole ikke blir med i rapporten, så vil en oppgradering til 18b kunne rette dette.

 

Den nye versjonen kan lastes ned direkte fra programmet (SystemAdm - Oppdater) eller fra følgende nettside:
http://www.wis.no/navi

Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

 

Lånekassen har også bedt oss om å være oppmerksomme dersom det er elever som har sluttet ved en folkehøyskole, men som har fortsatt og fått godkjent sitt skoleår ved en annen folkehøyskole. Vi ønsker derfor at de folkehøyskolene som vet at de har elever som har gått ved 2 forskjellige folkehøyskoler i løpet av året gir WIS beskjed om dette. Det vil lette jobben vår når vi skal sende inn filene til Lånekassen.

 

Noen folkehøyskoler har spurt oss om når er siste frist for å levere filen til Lånekassen. Vi har derfor spurt Lånekassen om dette. Lånekassen vil ikke starte behandling av filene fra folkehøyskolene før  i september. Men de vil svært gjerne kjøre kvalitetssjekk av dataene før dette. Det beste for alle parter er derfor at skolene leverer sine data så fort de er klare.

 

Ta kontakt med WIS dersom det er noe som er uklart, eller det er ting dere lurer på.

 

Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Tore Kjørsvik
Produktansvarlig
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: tore@wis.no
Internett: www.wis.no