Navi

Infobrev 08.03.2012

Informasjon om SMS-løsningen i Navi

Til alle folkehøgskoler.

Vi åpnet mulighet for å sende SMS fra Navi på sommeren 2010. Vi har ikke sendt ut fakturaer på dette enda, siden det har vært så beskjedne beløp.

Men bruken øker og det er nå 40 skoler som har prøvd SMS-løsningen i Navi. Til sammen har disse skolene sendt nærmere 60.000 SMS'er fra Navi. Fra de som benytter muligheten får vi svært positive tilbakemeldinger.

Minner om at løsningen også støtter sms-maler og mulighet for å flette opplysninger fra Navi inn i sms'ene.

  • Du kan for eksempel sende følgende til alle som står på venteliste:
    Hei <KontaktFornavn>, vi takker for din søknad. På grunn av mange søkere er du satt på venteliste på <LinjeValg1>. Hilsen Skolen.
  • Eller ha en mal som du sender til alle deltakere på et kortkurs f.eks. en uke før kurset starter:
    Hei <KontaktFornavn>! Vi minner om at <KursTittel> starter <KursStartDato>. Sted: <KursSted>. Kursleder: <KursLeder>. Vel møtt!

Når det gjelder økonomi og fakturering blir opplegget at vi tar med kostnad på sms for foregående år sammen med lisensavgift inneværende år. Det betyr at sms-forbruk i 2011 (og i år 2010) blir fakturert når vi nå snart sender ut faktura på lisensavgiften for 2012. Vi betaler selv kr. 0,39 for hver SMS som sendes fra Navi og har derfor hverken utgifter eller inntekter på dette opplegget. Vi ga ved innføringen et tilbud på at alle skulle få 1.000 SMS'er i 2010 og dette blir trukket fra på fakturaen.

Skolene kan selv sjekke sitt forbruk ved å gå inn på Oppsett, velge "SMS Statistikk" og angi ønsket periode.

Mer informasjon om SMS i Navi finner dere ved å gå til wis.no/navi og klikke "Hvordan fungerer SMS i Navi" oppe til høyre under "Spørsmål og svar". Eller dere kan gå til lenken nedenfor:
http://wis.no/35608/4229/35958-47351.html

Bare ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål.
Lykke til med SMS i Navi.

 

Med hilsen

Svein Waade
Daglig leder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: svein@wis.no
Internett: www.wis.no