Navi

Infobrev 31.05.2012

Den viktigste endringen som er gjort i den nye versjonen er kryptering av datafil til Sentralbasen.

Denne meldingen går til alle brukere av dataprogrammet Navi, og alle som står som informasjonsmottakere om programmet.

Da er versjon 28c av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi.

Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner. Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

Den viktigste endringen som er gjort i den nye versjonen er kryptering av datafil til Sentralbasen. Fra nå av MÅ man ha minimum versjon 28c av Navi for å lage rapportfilen. Det vil si at alle skoler må laste ned siste versjon før rapportering av søknader per 1.6.2012.

 

Lykke til med videre arbeide!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no