DesignArea:4229, Template:35620, Id:56262, Site:24, RewriteSite: 24

WisWeb Navi

Infobrev 31.01.2013

Korrigering av feil i rapport til Navi Sentralbase.

 

Denne meldingen går til alle brukere av dataprogrammet Navi, og alle som står som informasjonsmottakere om programmet. 

Da er versjon 28e av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside:http://www.wis.no/navi. Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner. Husk at  ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

Om versjonen

Bakgrunnen for denne versjonen er at det i versjon 28d har sneket seg inn en feil i rapport til Navi Sentralbase. Dette er nå fikset, slik at skolene kan rapportere sine kortkurs på vanlig måte. 

En del har opplevd trøbbel med antivirus i forbindelse med versjon 28d. Det  er vi nå klar over, og kan si at det er ett bestemt antivirusprogram som reagerer på hvordan vi "innkapsler" programfilen til Navi. Dette gjelder de som kjører Microsoft sitt eget antivirusprogram, Microsoft Security Essentials. Navi inneholder ikke virus, men vi har foreløpig ikke klart å løse problemet. De som har dette antivirusprogrammet opplever at Navi  avsluttes et lite minutt etter oppstart, og de får opp en advarsel nederst på skjermen. Det de må gjøre er følgende:

  1. åpne "konsollet" til Microsoft Security Essentials
  2. gå på flippen Logg (eller History på engelsk versjon) - sett kryss i feltet Alle oppdagede elementer (eller All detected items på engelsk)  - øverst her vil du antagelig finne "VirTool:Win32/DelfInject.gen!AH". 
  3. Marker denne med et kryss. - klikk Tillat element (eller Allow Item) nederst til høyre 
  4. Dette må gjøres på alle maskiner som skal kjøre Navi. Da vil programmet fungere som normalt.

MERK! Dette gjelder KUN antivirusprogrammet Microsoft Essential. Det må heller ikke tillates andre oppføringer/unntak enn det som er nevnt ovenfor.

Lykke til med videre arbeide!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no