Navi

Infobrev 11.04.2005

Det er gjort en del korrigeringer i kursrapportene i Navi

Hei,
Da er versjon 19 av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater.

Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi.

Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

 

Som Folkehøgskolerådet har informert om tidligere er det utarbeidet en standard mal for hvordan vitnemål fra folkehøgskoler kan se ut. Denne malen er nå lagt inn i Navi.

Dette er ment som et utgangspunkt - man kan selvsagt gjøre egne tilpasninger selv.

 

Det er viktig at de som tenker på å ta i bruk Navi i forbindelse med utskrift av vitnemål begynner å se på det nå. Det er godt mulig at man har behov for informasjon i vitnemålet som Navi ikke produserer per i dag. Eller beregninger som ikke gjøres på riktig måte.

Det er veldig viktig at vi får høre om slike tilfeller slik at vi har mulighet til å gjøre noe med det.

Det er gjort en del korrigeringer i kursrapportene i Navi. Dette gjelder de rapportene som beregner årselevtall. Vi kan nevne:

  • rapportene tar hensyn til maksimalt elevtall per kurs
  • i kortkursrapportene beregnes riktig antall kursdager (enten fastsatt antall kursdager eller timer/4 for kurs med mindre enn 4 timer per dag i snitt)
  • i rapport nr 29 (gjennomført hovedkurs) er omregningstabellen justert slik at man kan ha registrert 190 dager på kurset for å få 1 årselev per elev (tidligere måtte man registrere 198 dager). Noen har 185 kursdager

Du finner mer info om versjon 19 samt en detaljert beskrivelse av vitnemålet på nettsiden til Navi.

Videre framdrift
Sammen med Folkehøgskolerådet har vi kommet fram til en ny rapport som skal legges inn i Navi. Dette er en samlerapport som viser en oversikt over kursaktiviteten på skolen per kalenderår.

Rapporten tar utgangspunkt i den gamle oversiktsrapporten, men er utbedret slik at den tar benytter dagens reglement. Den vil helt sikkert bli svært nyttig for mange, og vil i tillegg bli brukt til å dokumentere kursaktiviteten på skolen overfor Folkehøgskolerådet.

Rapporten skal komme i ny versjon av Navi i løpet av april.

 

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no