Navi

Infobrev 03.05.2013

Korrigering av feil som gjorde at vitnemålet ikke kunne skrives ut på vanlig måte.

Denne meldingen går til alle brukere av dataprogrammet Navi, og alle som står som informasjonsmottakere om programmet.

Da er versjon 28f av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi. Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner. Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

I versjon 28e ble det med en feil som gjorde at vitnemålet ikke kunne skrives ut på vanlig måte. Dette er nå fikset. Her må det tilføyes, at "feilen" lå i ei kodelinje som har virket fint tidligere, og dette er nok et symbol på at plattformen som dagens Navi er bygd på nærmer seg utdatert, og det er ingen tvil om at ny plattform er sårt tiltrengt, også sett fra utvikler sin side.

I tillegg har vi oppdatert postnr-databasen, samt rettet opp i problemene vi har hatt i forbindelse Microsoft sitt antivirusprogram. Disse tingene vil heller ikke være noen problemstilling i ny Navi på web. Se hele listen

Lykke til med videre arbeide!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no