Navi

Navi Web og kursing

Det er laget plan for kurs for folkehøgskolene på Navi Web. Her finner du informasjon og foreløpig påmelding.

Status for systemet

Arbeidet med Navi Web går framover. Vi hadde tredje og siste presentasjon av systemet på Namdals fokehøgskole i forrige uke. På alle tre presentasjonene har vi fått gode tilbakemeldinger på både design og funksjonalitet.

Funksjonalitet, design og import er hovedsaklig på plass og fokus framover nå blir de ulike skjermbildene for de aktuelle modulene. Vi har tidligere nevnt at vi lå noe etter planen med serverløsningen, men den er også på plass nå.

Vi arbeider nå med å åpne systemet på våre nye servere for å la skolene logge inn og teste systemet. Vi kommer tilbake med informasjon når dette er på plass.

Kursplan

Det er i samråd med styringsgruppen laget en plan for kursing for skolene i høst. Kursene blir gratis og skoler kan melde seg på der det passer best. For Trondheim, Bergen og Gardermoen satser vi på å bruke hotell i nærheten av flyplassen. Kursene er satt opp kl. 10.00 - 16.00. Det er lagt inn ca 14 dager mellom hvert kurs, slik at WIS kan gjøre forbedringer som kommer fram under kursene. Planen er at deltakerne på kurset skal kjøre systemet på egen PC med testdata fra egen skole.

Videokurs

Etter vi ser at mange skoler ønsker å ha mange på kurs, ønsker vi å lage videokurs som skolene kan benytte for sine ansatte. Dette vil gjøre at skolene kan drive opplæringen i egne lokaler og i sitt eget tempo.

Sted og dato for kurs

  • Trondheim, onsdag 01.10.2014
  • AVLYST: Lofoten fhs, torsdag 16.10.2014
  • Bergen, onsdag 29.10.2014
  • Gardermoen, onsdag 12.11.2014
    Kan bli aktuelt med kurs på Gardermoen også torsdag 13.11.2014

Foreløpig påmelding

I første omgang ønsker vi å se hvor mange som ønsker å bli med på kurs. Dette er for å vite hvilke lokaler vi må bestille. Skolen bestemmer selv hvor de ønsker å delta. Vi har satt en grense på maks 5 personer pr. skole, men vurderer om vi bør gå helt ned til maks 2 pr. skole. Vi ber om tilbakemelding innen mandag 23. juni. Hvis dere ikke skal delta på kurs, er det fint om dere setter 0 på alle kurs.

 

Status for påmelding

Nedenfor ser du status for påmeldingen. Sum antall skoler er alle skoler som er påmeldt på et eller flere kurs og kan være lavere enn sum av tallene over.

Henter status..