Navi

Samarbeidsløsning for folkehøgskolen

Mange folkehøgskoler ønsker en enklere løsning for kommunikasjon mellom administrasjon, lærere og elever. Vi trenger nå tilbakemelding fra skolene om interessen for en slik løsning.

Vi trenger svar fra alle skoler på denne saken:

>> Svarskjema med frist 15.10.2014

Samarbeid (canstockphoto)1. Utfordringen

Det har lenge vært kjent at mange skoler har utfordringer med å finne gode kanaler for bl.a. å kommunisere med elevene. Mange skoler benytter Facebook, men ikke alle er like fortrolige med å benytte en slik reklamebasert kanal. Det har også vært gjort en vurdering av om en skulle satse på en eksisterende læringsplattform som Fronter eller Itslearning, men konklusjonen etter disse rundene er at det er mest hensiktsmessig å legge ønsket funksjonalitet inn i Navi Web.

2. Navi Web kan utvides

Navi Web skal i første omgang tilby det samme som i gamle Navi. Men plattformen som løsningen bygges i er fleksibel og kan utvides ved behov. Plattformen heter WisWeb og der vil det være tilgjengelig moduler for nettsideadministrasjon, kvalitetsstyring, prosjektstyring osv. Det er to store fordeler med dette:

 • Ett system: En slipper å installere og lære seg et nytt system. En slipper også å legge inn og oppdatere brukere (elever/lærere) på nytt i et annet system
 • Tilgang til data: Data ligger i samme system og en slipper å overføre data mellom systemer (f.eks. for at eleven skal se sitt fravær)

WIS har ikke ambisjon om løsningene i WisWeb skal bli like store og avanserte som de frittstående løsningene, men at de skal dekke de viktigste behovene som folkehøgskolene har.

3. Samarbeidsløsning

Konklusjonen er altså å utvikle en løsning i WisWeb for å dekke mange av de behovene som skolene har for kommunikasjon og samarbeid. Løsningen skal kunne brukes av administrasjon, lærere, andre ansatte og elever. Det skal også være mulig å dele informasjon mellom skoler og mellom skolene og folkehøgskolekontorene.

Vi har valgt å kalle løsningen en samarbeidsløsning og det ble gitt informasjon om dette til skolene på rektormøtet i Bergen 14. januar 2014.

Løsningen vil ha fritt oppsett av områder som kan være linjer, fag, grupper, kortkurs osv. På hver av disse områdene kan en så lage en startside og legge inn ønsket informasjon.

Ut i fra ønsker fra skoler, Navi Styringsgruppe og folkehøgskolekontorene er det satt opp en liste over funksjoner som er ønskelig i samarbeidsløsningen.

 • Elevpålogging: Elevene kan logge på systemet og se sitt fravær, sine fag og finne oppdatert informasjon
 • E-post: Lærere kan benytte e-post i Navi og e-post vil bli knyttet til kontakt (søkere, elever osv.)
 • Kalender: Personlig og felles kalenderløsning som kan knyttes til områder
 • Dokumenter: Mulig å opprette og dele enkle dokumenter i løsningen samt mulighet til å laste opp filer og også koble til dokumenter fra Microsoft Office 365
 • Nyheter: Kunne legge ut nyheter.
 • Diskusjonsforum: Enkelt diskusjonsforum
 • Chat/videokonferanse: Sende lynmeldinger til andre brukere og koble opp videokonferanse i Skype eller Lync.
 • Tilbakemelding og skjema: Kunne legge ut enkle spørsmål og få svar inn fra elevene
 • Varsling på sms/e-post: Mulighet til å sette opp varsling på e-post/sms når det er kommet ny informasjon i systemet

4. Kostnader

Samarbeidsløsningen kommer som et tillegg til Navi Web, og WIS trenger finansiering på deler av kostnadene for å utvikle løsningen. I tillegg vil det være kostnader til årlig drift.

Investering

WIS ser mulighet for å tilby lignende løsninger til andre kunder og investerer derfor selv i løsningen. På denne måten blir utviklingskostnadene delt mellom skolene og WIS.

Hvis alle 77 skolene blir med, blir kostnaden per skole kr. 14.300,- eks. mva.

Foreløpig er det satt en nedre grense på 60 skoler. Investeringskostnaden per skole blir da kr. 18.400,- eks. mva. Betaling deles over to år og det faktureres kr. 9.200,- i 2014 og kr. 9.200 i 2015 når løsningen er ferdig levert.

Prisen på kr. 18.400,- forutsetter at skolen bestiller innen 15.10.2014. Deretter vil prisen økes med 20%.

Drift

Når det gjelder drift, vil WIS videreutvikle løsningen og tilby support for kr. 4.000,- pr. år pr. skole som bruker løsningen. Det tilsvarer kr. 333,- pr. måned for skolen med alle søkere, elever og personale. Grunnen til at vi kan gå så lavt, er at skolene deltar på investeringssiden. Vi fakturerer ingen driftskostnader for 2014, halvparten i 2015 og full avgift fra 2016.

5. Tidsplan

Systemet vil utvikles i løpet av skoleåret 2014-15 og det viktigste skal være klart til bruk ved skolestart 2015-16.

6. Mer informasjon

Her finner du mer informasjon om løsningen:

>> Generell informasjon om løsningen

>> Teknisk informasjon om løsningen

7. Tilbakemelding fra skolene

Før vi kan sette i gang må vi vite om det er interesse ute hos skolene for å gjennomføre dette prosjektet. Ber om at skolene fyller ut skjemaet nedenfor innen 15.10.2014.

>> Svarskjema med frist 15.10.2014

 

Med hilsen

Navi Styringsgruppe, Leon Haugsbø
Folkehøgskolekontorene, Sindre Vinje
WIS, Svein Waade