Navi

Testing av Navi Web (WisWeb)

Da ønsker vi å slippe skolene inn i Navi Web for å teste. Både test av en felles demoløsning og import av skolens egne data. Vi ønsker også å ta i bruk navnet WisWeb på løsningen.

Kurs om en uke

Det er nå en uke igjen til det første kurset på Navi Web. Målet har vært at deltakere på kurs skal bruke systemet med egne data. Derfor åpner vi nå muligheten for å teste systemet - både en demo og straks med skolens egne data.

Video om WisWeb og Navi Web

Vil igjen nevne at vi i august laget en video som viser litt fra bruken av systemet. Anbefaler alle å se denne videoen før en går inn og prøver systemet selv. Videoen har 10 punkt og varer i ca 11 minutter. Husk at du kan pause og starte videoen bare ved å klikke på den.

Skolen kan logge inn på demo

Vi åpner nå for at skolene kan logge inn i på en demo på WisWeb for å prøve systemet litt.

 1. Gå til v2.wisweb.no/intra/?locale=nb_NO
 2. Angi:
  - Domene: demo
  - Brukernavn: navi
  - Passord: fhs
 3. Trykk Enter eller klikk "Logg inn"

Det kan være feil i systemet som gir problemer i enkelte nettlesere, og systemet kjører enda best i Chrome.

Skolen kan importere egne data

Vi åpner også straks for at skoler kan importere egne data inn i systemet. Skolene vil motta en lenke, passord og beskrivelse fra oss på e-post. Vi starter med de 16 skolene som skal på kurs 01.10.2014. Når det kurset er over, sender vi invitasjon til alle skoler. For å importere data, blir gangen slik:

 1. Kjør sikkerhetskopi fra Navi
 2. Gå inn på lenken dere får og legg inn passordet
 3. Da får dere mulighet til å laste opp fil. Der velger dere backupfilen (zip)
 4. Systemet importerer data
 5. Deretter kan brukere logge inn med samme brukernavn/passord som de hadde i Navi

Det er helt greit å kjøre import flere ganger. Alle data i Navi Web vil slettes før nye data fra Navi hentes inn.

Vi venter litt før vi oppdaterer Navi slik at alle tilknyttede filer (bilder/dokumenter) også blir med i backupen og dermed inn i Navi Web. Systemet er klart for dette, men backupfilen vil vokse og importtiden vil øke. Derfor avventer vi til vi ser at de ordinære dataene faller på plass.

Fakturering

Når skolene har fått mulighet til å teste systemet med egne data, sender vi ut faktura del 3. Den 4. og siste delen faktureres når skolen har gått over til Navi Web.

Takk til Navi, velkommen til WisWeb

Fram til 2001 var folkehøgskolens informasjonssystem driftet av IFD-systemer (Ivar Flaten). Systemet var laget i DataEase og kjørte på DOS. Systemet hadde da navnet "FIS" (Folkehøgskolens InformasjonsSystem).

I forbindelse med at systemet skulle legges om til Windows, tok WIS over prosjektet og systemet fikk navnet "Navi". Vi syntes at "nav" var et fint ord å bruke på folkehøgskolen fordi navet står rolig samtidig som det går framover. I'en sto for Informasjon. Dette var forøvrig lenge før Aetat fikk nytt navn.

Når vi nå skal gå over fra Windows til Web har vi valgt å bruke navnet "Navi Web". Men det ble tidlig i prosessen tatt en beslutning om at det var ugunstig å lage et eget system for folkehøgskolene og kom til at det var lurere å bygge det inn i et system som kunne tilby mer. Derfor ble det besluttet at Navi skulle lages som moduler inne i WIS sin nye versjon av WisWeb. Skolene kan selv bestemme å legge inn flere moduler i sin WisWeb: administrasjon av nettsider, kvalitetssystem, prosjektstyring, e-post, kalender osv.

De første kursene blir jo en slags dåp, og vi ønsker nå å gå bort fra "Navi" og "Navi Web" og bruke det riktige navnet "WisWeb". Kvalitetssystemet i WisWeb kalles "WisWeb Kvalitet", og det kan derfor bli aktuelt å kalle modulene vi kjenner fra Navi for "WisWeb Navi".

Videre plan

Første mål nå er å gjennomføre kursene, få innspill, ferdigstille alle modulene og gjøre justeringer av systemet. Når siste kurs er ferdig i midten av november lager vi videokursene som kan brukes til opplæring rundt om på skolene. Deretter får vi sammen med hver enkelt skole vurdere når systemet er klart nok til å gå i drift.


Svein Waade
Daglig leder