Navi

WisWeb Navi, status utvikling

Dette er en oversikt over det som gjenstår før WisWeb Navi kan overta for Navi. I siste kolonne legges det som er kommet på plass etter 01.10.2014 da første kurs på WisWeb Navi ble holdt.

22.0.1

Modul Gjenstår / under arbeid Utført etter 01.10.14
 ww2 ikon32 Kontakt Kontakt

 

 • Import personnummer (06.10.14)
 • Forbedre håndtering av duplikate ved import (15.10.14)
 • Import: Forbedre håndtering av fornavn/etternavn (05.12.14)
 • Legg inn mellomnavn (02.12.14)
 ww2 ikon32 Personale Personale

 

 •  Liste og skjema (28.11.14)
 ww2 ikon32 Gruppe Gruppe

 

 •  Liste og skjema (11.11.14)
 ww2 ikon32 Hovedkurs Hovedkurs

 

 • Feil ved visning og lagring av hovedkurs (29.10.14)
 • Elever på hovedkurs (14.10.14)
 ww2 ikon32 Fag Fag

 

 
 ww2 ikon32 Søknad Søknad

 

 • Knytte person til søknad (28.10.14)
 • Ny søknad (02.11.14)
 • Import fra folkehogskole.no (10.04.15)
 ww2 ikon32 Hovedkurselev Hovedkurselev

 

 • Liste (21.10.14)
 • Skjema (26.10.14)
 • Knytte person til elev (27.10.14)
 • Ny elev (02.11.14)
 ww2 ikon32 Fravær Fravær

 

 • Liste og skjema (20.05.15)
 • Oversikt (20.05.15)
 ww2 ikon32 Korkurs Kortkurs

 

 • Datastruktur kortkurs fravær (05.11.14)
 ww2 ikon32 Korkurselev Kortkurselev

 

 • Liste (21.10.14)
 • Skjema (27.10.14)
 • Ny elev (02.11.14)
 ww2 ikon32 Arkiv Arkiv

 

 • Import (20.02.15)
 • Liste og skjema (19.03.15)

 ww2 ikon32 Rom Rom

 

 • Liste og skjema (01.12.14)
 ww2 Ikon32 Oppsett Oppsett

 

 • Liste og skjema (08.11.14)
 ww2 Ikon32 Skole Skolen

 

 •  Skjema (06.01.14)
 ww2 ikon32 Fraværsregistrering Fraværsføring
 • Skjema
 
 ww2 ikon32 Bilde Bilde

 

 • Liste og skjema (09.11.14)
 ww2 ikon32 Fil Fil
 
 • Liste og skjema (14.10.14)
 ww2 Ikon Melding32 Melding

 

 • Liste og skjema (18.12.14)
 • Sending av SMS (07.01.15)
 • Sending av e-post (07.01.15)
Tilgang

 

 • Tilgang til alle brukerens moduler (27.10.14)
 • Tilgangsfiltrering på rapporter (08.10.14)
 • Begrenset tilgang for spesialmoduler (09.11.14)
 • Forbedret tilgangskontroll (22.01.15)
Innlogging

 

 • Tonivå pålogging ved koblede kontoer (16.12.14)
 • Samkjøring innlogging og utlogging (03.02.15)
Import

 

 • Forbedret import (17.10.14)
 • Import av fritekstfelt (08.11.14)
 • Komplett import ferdig (20.05.15)
Database

 

 • Lokalisert landregister (06.10.14)
Grensesnitt

 

 • Systemet velger riktig språk (21.10.14)
 • Hopp til koblet data (16.11.14)
 • Begrense varsel om endring (16.10.14)
 • Redigering ved ny (07.11.14)
 • Område/eier i alle redigeringsskjema (15.10.14)
 • Filtrering og gruppering beregnede felt (22.01.15)
 • Teksteditor blir vist korrekt (23.01.15)
 • Grensesnitt for hjelp (10.02.15)
 • Vis progresjon ved opplasting for alle nettlesere (10.10.14)
 • Korriger feil med IE (???)
Rapporter

 

 •  Bilder i rapporter (13.04.15)
Søk

 

 •  Forbedret søk (06.02.15)
Diverse

 

 • Vis endringshistorikk (07.01.15)
 • Loggsystem (18.03.15)
 • Eksport til Navi Sentralbase (05.06.15)
 • Lage flettebrev (08.04.15)
Etter lansering..
 • Thumbnails for filer
 • Forbedre tabrekkefølge
 • Eksport til Lånekassen
 • Gå til lenkens mål etter innlogging
 • Massereregistrering av elever på fag
 • Søppeldunk
 • Enkelt mobilgrensesnitt
 • Vitnemål