Navi

Overføre data til WisWeb Navi

Nå ønsker vi at alle skoler prøver å kjøre overføring av data fra Navi til WisWeb Navi. Det er enda en del som ikke er på plass i WisWeb Navi, men vi nærmer oss stadig. Denne runden med import er viktig for å se at alt kommer på riktig sted.

Har kjørt import på 32 skoler

Vi importerte data fra Navi til WisWeb Navi i forbindelse med første kurs (i Trondheim) 01.10.2014. Når vi kjørte inn flere skoler, oppdaget vi enkelte problemer knyttet til dataene. Vi har nå rettet det vi har funnet, og tror importen skal kjøre uten feil på de fleste skoler.

Importen tar litt tid, men for de fleste skolene skal det gå på rundt en halvtime. Framdrift vises under importen, og vi jobber med å få ned tiden. Vi venter enda med å overføre bilder og dokumenter som har henvisninger fra Navi.

Det er mulig å kjøre importen flere ganger. Da vil alt det gamle fjernes først.

Slik overfører du data fra Navi til WisWeb Navi:

1. Brukere i Navi må ha sikre passord

Vi innfører krav til passordene som skal brukes i WisWeb Navi for å sørge for at sikkerheten er god. Passordet må tilfredsstille følgende krav:

 • Minimum 6 tegn
 • Inneholder både små og store bokstaver
 • Inneholder minst ett tall eller et annet tegn

Dersom ditt passord i Navi ikke tilfredsstiller disse kravene, må du endre passordet først. Logg på i Navi og klikk "Vis" i toppmenyen og deretter "Egne innstillinger". Gi inn nytt passord som tilfredsstiller kravene som stilles i WisWeb Navi.

2. Lag en backup i Navi

 • Gå på Oppsett - Systemadm - Backup
 • Klikk knappen "Lag" og velg hvor backup skal lagres

Ta kontakt med WIS om dere har problemer med backuprutinen.

3. Importer data til WisWeb Navi

Alle skoler skal ha fått tilsendt e-post med informasjon om hvordan en kan importere data fra Navi inn i WisWeb Navi.

 • Gå til adressen oppgitt i tilsendt e-post
 • Angi inn passordet tilsendt i e-post
 • Klikk knappen "Velg fil" og velg backupfilen som ble laget i punkt 2 over
 • Klikk knappen "Last opp"

Du vil da etter hvert se en framdrift av importen. Dersom framdriften stopper opp i lang tid eller det kommer en feilmelding, tar dere kontakt med WIS.

Når importen er ferdig, ønsker vi at dere logger inn i WisWeb med brukeren fra pkt 1.

4. Logg inn

Vi har foreløpig noen utfordringer med Internet Explorer, men vi jobber med å rette dette. Inntil videre anbefaler vi at dere bruker en annen nettleser (Chrome, Firefox, Safari, Opera).

Gå til v2.wisweb.no/intra

Dersom loginskjema er på engelsk, velger du norsk nede til høyre (nettleseren husker dette neste gang).

Skriv inn:

 • Domene oppgitt i tilsendt e-post
 • Samme brukernavn og passord som i Navi (se pkt. 1)

Dersom du ikke har vært inne i WisWeb Navi før, anbefaler vi at du ser denne videoen først.

5. Sjekk data i WisWeb Navi

Sjekk at dere har data i følgende moduler:

 • Person (dette er alle slags personer i systemet som elever, personale, foresatte)
 • Organisasjon (dette er bedriftskontakter)
 • Fag
 • Kortkurs
 • Søknad
 • Hovedkurs (ligger under Diverse)

Vi ønsker også at dere ser gjennom data for å sjekke at det er som forventet etter overføringen.

6. Ta kontakt med WIS

Vi ønsker å holde en oversikt over status for import på skolene. Send oss derfor en e-post (wis@wis.no) når dere har importert data.

Videre arbeid

 • Dere kan prøve ut alle deler av systemet, men det vil enda være en del som ikke er ferdig.
 • Vi arbeider med å få alt ferdig, og dere kan følge status for utviklingen øverst på wis.no/navi/web
 • Når kursene er ferdig i midten av november, legger vi ut hjelp med små instruksjonsvideoer som skal gjøre det lettere å ta i bruk systemet.
 • Deretter vil vi begynne å vurdere når skoler kan begynne å ta i bruk det nye systemet.
 • Når skolene velger å gå over til å bruke WisWeb som sitt system, så vil skolen kunne stenge Navi for redigering. Dette for å unngå konflikt med at data blir oppdatert i to systemer.
 • Oppdatering av Navi vil etter hvert stoppe opp, og all videreutvikling vil da skje i WisWeb Navi.


Med hilsen
WIS