Navi

WisWeb Navi Samarbeid

Dette er en oversikt over moduler som er med i Navi Samarbeidsløsning for folkehøgskolene.

Generelt

Samarbeidsløsningen er en samling av moduler i tillegg til WisWeb Navi som skal forenkle kommunikasjon mellom administrasjon, ansatte og elever ved skolen. Skolene kan godt kjøpe disse modulene hver for seg, men vil gjennom en pakke med engangsbetaling oppnå en betydelig lavere årlig avgift.

ww2 ikon Dokument 32 Dokument

Mulighet for å lage dokumenter som kan knyttes til ulike områder (kurs, fag o.l.). Det skal også være mulig å knytte til dokumenter på Office 365 eller Google.

ww2 Ikon Nyhet 32 Nyhet

Kan legge ut nyheter til utvalgte brukere og grupper. Nyheten vil komme i et element på startsiden til brukeren. Den som legger ut nyheten vil kunne følge med på hvem som har lest den og ikke. Nyheten kan tidsstyres både på inngang og utgang og kan knyttes til bestemte områder (kurs, fag, grupper osv.)

ww2 Ikon Kalender 32 Kalender

Kalenderløsning som er både personlig og felles. Kalenderaktiviteter kan knyttes til ulike områder (kurs, fag o.l.) og dermed gi en fin oversikt f.eks. for et fag. Det blir mulig å synkronisere kalender fra og til andre kalenderløsninger.

ww2 Ikon E-post 32 E-post

E-post som knyttes til kontaktregisteret i WisWeb. På den måten vil en automatisk se inn- og utgående e-post på en bestemt elev eller bedrift. E-post vil kunne synkroniseres fra og til andre e-postløsninger.

ww2 Ikon Skjema 32 Skjema

Her kan en sette opp enkle svarskjema og sende det ut til utvalgte brukere. Når de svarer vil få en løpende oversikt over deres svar.

ww2 ikon32 Bruker Pålogging for elever

Her blir det mulig å la elevene logge inn på systemet. Da vil systemet sende dem en lenke der de kan sette sitt eget passord. Når de kommer inn vil de få en startside med info til dem (fravær, egne fag, kalender, bilder osv).

ww2 Ikon Hurtigmelding 32 Hurtigmelding

Mulighet for at brukere kan chatte. Det er planlagt støtte for gruppechat og sync med ulike plattformer. Dette skal etter hvert bli en del av WisWeb kjerne og dermed ikke en modul.

ww2 Ikon Forum 32 Forum

Enkelt diskusjonforum med grupper og tråder. Kan knyttes til områder (kurs, fag osv).