DesignArea:4229, Template:35620, Id:56262, Site:24, RewriteSite: 24

WisWeb Navi

WisWeb Navi, Moduler

Her ligger oversikt over menyen for administrator slik den er i en ny Navi-installasjon. Denne menyen inneholder alle modulene som er i Navi-pakken. Skolen lager sine sine menyer selv.

ww2 ikon32 Startside Startside

Brukerens egen startside med relevant informasjon. Bruker kan endre innholdet på sin startside.

ww2 ikon32 Søk Søk

Mulighet for å søke fritt gjennom hele systemet (alle moduler).

ww2 ikon32 Rapport Rapport

Modul for å velge og kjøre rapporter.

ww2 ikon32 Person Person

Alle personer i systemet. Kan brukes i stedet for Kontakt som inneholder både personer og organisasjoner.

ww2 ikon32 Organisasjon Organisasjon

Alle organisasjoner i systemet. Kan brukes i stedet for Kontakt som inneholder både personer og organisasjoner.

ww2 ikon32 Hovedkurselev Hovedkurselev

Alle elever på hovedkurs.

ww2 ikon32 Fraværsregistrering Fraværsføring

Modul for å enkelt føre fravær der det skjer og når det skjer.

ww2 ikon32 Søknad Søknad

Register over søknader til hovedkurs. Vil importeres fra folkehogskole.no.

ww2 ikon32 Korkurs Kortkurs

Register over kortkurs.

Ikon WW2 oppgaveOppgave

Oversikt over oppgaver som er lagt til deg. Det kan lages oppgaver helt separat eller det lages oppgaver av meldinger og loggføringer.

 


 

Diverse

ww2 ikon32 Hovedkurs Hovedkurs

Her legges hovedkurs inn og viser tilknyttede elever.

ww2 ikon32 Fag Fag

Register over alle fag på skolen (linjer, linjefag, fellesfag, valgfag). Elever knyttes til fagene.

ww2 ikon32 Fravær Fravær

Oversikt og detaljer over fravær pr. hovedkurselev.

ww2 ikon32 Korkurselev Kortkurselev

Elever på kortkurs.

Ikon WW2 logg Logg

Dette er alle loggføringer på kontakter.

Ikon WW2 melding Melding

Dette er inn- og utgående e-post og sms.

ww2 ikon32 Arkiv Arkiv

Arkivplan med mulighet for å knytte meldinger og loggføringer inn på en bestemt arkivpost.

Ikon WW2 sak Sak

Sak er en samling av meldinger og loggføringer. En sak kan knyttes til en arkivpost.

ww2 ikon32 Personale Personale

Enkelt register over alt personale på skolen. Brukes av andre moduler.

ww2 ikon32 Bilde Bilde

Enkelt bildearkiv. F.eks. elevbilder legges her og knyttes til person/organisasjon/elev.

ww2 ikon32 Fil Fil

Filregister som kan inneholde alle slags filtyper (pdf, word, excel, bilde, lyd, video osv). Kan knyttes til ulike moduler.

ww2 ikon32 Gruppe Gruppe

Mulig å lage grupper av personer og organisasjoner. Gruppene kan legges i et hierarki.

Ikon WW2 eksport Eksport

Eksport til sentralbasen og lånekassen. Der ligger også kontrollkjøring.

ww2 ikon32 Søppelbøtte Søppelbøtte

Når bruker sletter noe, havner det i brukerens søppelbøtte. Bruker kan hente tilbake det som havner der.

ww2 ikon32 Kontakt Kontakt

Sentralt register for alle organisasjoner og personer som er tilknyttet skolen (elever, ansatte, leverandører, samarbeidsparnere). Det er mulig å bytte ut denne med egen modul for Person og egen modul for Organisasjon..

 


 

Oppsett

ww2 ikon32 Bruker Bruker

Register over alle som kan logge på systemet. Disse er også personer i personregisteret.

ww2 ikon32 Oppsett Konfigurasjon

Oppsett av en rekke lister som brukes i systemet.

ww2 ikon32 Intrameny Intrameny

Ulike menyoppsett for intranettet. Knyttes så til brukere.

ww2 ikon32 Tilgang Tilgang

Styre ulike tilganger som deretter knyttes til brukere.

Moduloppsett Moduloppsett

Styrer hvordan moduler ser ut (velger, visning, redigering, seksjoner).

ww2 ikon32 Skole Skole

Sentrale opplysninger om skolen.

ww2 ikon32 Område Område

Hierarkisk oversikt over organisasjonen. Alle data kan knyttes til et område og tilgangsstyres.

ww2 ikon32 Rom Rom

Register over alle rom (undervisning, internat og annet).

Ikon WW2 dokumentmal Dokumentmal

Oppsett av maler for brev, notater o.l.

Ikon WW2 innholdsmal Innholdstmal

Maler for tekst som brukes til fletting av utskrifter, e-post og sms.

Ikon WW2 etikett Etikett

Oppsett av ulike etiketter som skolen benytter.

Ikon WW2 frifelt Frifelt

Mulighet for å legge til egne felt på en egen seksjon i alle moduler.

ww2 ikon32 Site Nettsted

Informasjon om organisasjonen i WisWeb (siten).

ww2 ikon32 smsadmin SMS admin

Oppsett av tilgang til å sende SMS og oversikt over bruken.

ww2 ikon32 Startside Startside admin

Mulighet for å sette opp startside og tildele til brukere.

ww2 ikon32 Favoritt Favoritt

Mulighet til å markere spesielle data som favoritt for raskere tilgang.

ww2 ikon32 Søppelbøtteadmin Søppelbøtte admin

Her kan administrator finne og hente tilbake data som er slettet av alle brukere i organisasjonen.