Navi

Detaljer om import fra Navi

I forbindelse med overgang fra Navi Windows til WisWeb Navi har vi forsøkt å få med så mye som mulig av gamle data over til det nye systemet. Der det er ulikheter i datastrukturen prøver vi å konvertere data.

Følgende data tas med over

 1. Arkivplan
 2. Faggruppe
 3. Fagtyper
 4. Grupper
 5. Kontakter
  1. Personer legges i personmodulen, bedrifter legges i organisasjonsmodulen
  2. Personnavn deles i tre (fornavn/mellomnavn/etternavn) etter bestemte regler
  3. Frifelt med data legges i seksjon Frifelt
 6. Brukere
  1. Brukere overføres til bruker-registeret og til påloggingssystemet (SSO)
  2. Passord som ikke tilfredsstiller kravene blankes
 7. Gruppemedlemmer 
  1. Legges i Gruppemedlem
  2. Skriver verdier for frifelt i beskrivelsesfeltet på koblingen
 8. Relasjoner
  1. Legges inn i relasjoner på person
  2. Konvertere til nye relasjonstyper
 9. Vedlegg i loggen
  1. Legges i loggtabell
  2. Dersom det er en oppgave legges den i tillegg i Oppgave med lenkte tilbake til Loggen
  3. Legges som søknadsvedlegg dersom vedlegg sannsynlig er knyttet til en søknad
  4. Knyttes til elev dersom det er aktuelt
  5. Selve vedlegget legges i filarkivet eller i eget arkiv for søknadsvedlegg
 10. Innholdsmal 
  1. Hentes inn, men må skrive om flettefelt manuelt
 11. Nummerserie
  1. Kun nummerseriesøknad hentes inn
 12. Oppsett av frifelt på elev 
  1. Importeres til nye frifelt
  2. Knyttes til elevmodulen
 13. Oppsett av frifelt på kortkurselever 
  1. Importeres til nye frifelt
  2. Knyttes til modul.
 14. OppsettEtikett
  1. Importeres til Label
 15. OppsettFravær
  1. Importeres til Schedule hvis flagg "TaMed" er true
 16. OppsettKontaktGruppe
  1. Importerer frifelt som er i bruk
 17. Personale
  1. Importeres til Staff
  2. Feltene for permisjon legges i StaffHistory
 18. KursKort
  1. Feltene "Oppdelt", "Samarbeid" og "Eksternt" legges som tekst på content.
 19. KursKortGruppe
  1. Importeres til CourseGroup
 20. KursHoved
  1. Kurslengde konverteres til enum.
  2. Feltet isCompleted settes true dersom sluttdato er passert.
 21. PersonaleUtdanningPraksis
  1. Legges til StaffExperience
 22. RomGruppe
  1. Importeres til RoomGroup
 23. RomType
  1. Flagg for beboer og undervisning endres til typeklasse.
 24. Rom
  1. Alt importeres
 25. Fag
  1. Alt med tittel importeres
 26. ElevHoved
  1. Importerer alt.
  2. Foresatte legges på merknad.
  3. Sosial- og trygdekontor legges som junction.
  4. Frifeltdata kobles til allerede importerte frifelt.
 27. ElevKort
  1. Alle elever med personkobling importeres.
  2. Elevstatus og statistikktabellene konverteres til nye enums.
  3. Frifeltdata kobles til allerede importerte frifelt.
 28. ElevKortGruppe
  1. Alle importeres.
 29. Sak
  1. Alle importeres.
  2. Status konverteres til ny enum.
 30. Skole
  1. Importeres
 31. SøknadFeltFri
  1. Alle felt med tittel importeres.
  2. Type konverteres til enum.
 32. Søknad
  1. Importeres dersom kobling til kontakt eksisterer.
  2. Foresatte og offentlige kontor legges på merknad.
  3. Søknadstatus konverteres til ny enum.
  4. Frifeltdata kobles til allerede importerte frifelt.
  5. Studentstatistikk konvertes til nye enums (Samme som elevkort).
 33. Logg
  1. Knytter logg til Sak(Case) hvis kobling til sak eksisterer.
  2. Legges til som oppgave hvis flagget "Oppgave" er true.
  3. Knyttes videre til søknad dersom "Soknad" er satt og personkobling eksisterer.
  4. Er ikke "Soknad" satt kobles loggfæring mot elev.
 34. ElevHovedFravær
  1. Konverteres til nytt fravær.
  2. Dagsfravær og timefravær i hver sin tabell.
  3. Alt knyttet til en fraværsføring.
 35. ElevHovedFag
  1. Importerer kobling mellom elev og fag dersom begge eksisterer.
 36. SøknadNedlasting
  1. Importeres til application download

Følgende tabeller tas ikke med over

 1. Bilag
 2. Menyer
 3. Elevhoved rapp
 4. Faktura
 5. Fakturalinje
 6. Felles Logg
 7. Gaver
 8. GaverKategori
 9. GruppeMeny
 10. GruppeMenyMappe
 11. GruppeMenyRad
 12. Gruppe Ny post
 13. Gruppe Ny post rad
 14. Gruppe Rapport
 15. Gruppe Rapport Rad
 16. Gruppe RapportSkjule
 17. GruppeSkjerm
 18. GruppeSKjermRad
 19. GruppeUtskrift
 20. GruppeUtvalg
 21. GruppeUtvalg Rad
 22. Info
 23. InfoType
 24. KontaktKontoBevegelse
 25. KontaktRelasjonType
 26. LoggSMS
 27. MalDokument
 28. Maskin
 29. Moduler
 30. OppgaveKategori
 31. OppsettBackup
 32. OppsettFraværDiverse
 33. OppsettFraværPeriode
 34. OppsettFraværTimer
 35. OppsettRapport
 36. RapportKategori
 37. RapportKategoriRad
 38. RegnskapBillag
 39. SøknadFelt
 40. TidMåned
 41. TidSemester
 42. TidSkoleÅr
 43. TidUke
 44. TidÅr
 45. Vare
 46. Verifiser
 47. VersjonData
 48. WebAdresse
 49. WebMappe