Navi

Infobrev 01.06.2005

Retting av rapporter og utvalg i Navi.

Hei.


Da er versjon 20b av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater.

Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi.

Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

 

I versjon 20 kom det inn en ny rapport som viser samlet kursvirksomhet ved skolen.
Denne er forbedret noe i versjon 20b.

I tillegg er det gjort noen korrigeringer av det som ble lagt ut i versjon 20.
Dette gjelder bla.a rettet beregning av kjønn i søknadsoversikten.

 

En annen sak som er viktig å merke seg, er at samlerapporten og andre rapporter som beregner årselevtall viser 0 tellende elever om man ikke registrerer maks elevtall i eget felt for dette under Oppsett - Skolen.

 

Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Tore Kjørsvik
Produktansvarlig
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no