Navi

Navi brukermøte 2015

Da har styringsgruppen og WIS gleden av å invitere til Navi Brukermøte 17-18. september 2015 på Comfort hotel Runway. Dette blir det første brukermøte med WisWeb Navi (Navi på web).

Dato og tid

 • Start: Torsdag 17.09.2015 kl. 10.30
 • Slutt: Fredag 18.09.2015 kl. 14.00 (lunsj 13.00 - 14.00)

Sted

Comfort Hotel Runway

 • Adresse: Hans Gaarders veg 27, 2060 Gardermoen
 • Telefon: Telefon 63 94 88 88
 • Buss: Shuttlebuss S44 fra Gardermoen

Deltakere

I utgangspunktet inviteres alle som ønsker å delta fra folkehøgskolene.

Vi var på forrige brukermøte (2013) rundt 70 deltakere, og vi har i år reservert 100 rom på hotellet samt valgt den største salen med god plass til 100.

Formål

Styringsgruppen for Navi arrangerer brukermøtet i samarbeid med WIS. Formålet med møtet er:

 • Gi skolene viktig informasjon om Navi
 • Sørge for at brukere treffer hverandre og utveksler erfaring
 • Komme med innspill til sentrale organer og WIS
 • Brukermøtet 2015 vil spesielt fokusere på det nye systemet for folkehøgskolene: WisWeb Navi

Program

 • Dette året har vi valgt å kutte ut nybegynnerkurset og heller utvide brukermøtet litt i starten.
 • Programmet vil foregå i felles konferansesal og WIS stiller med minst 5 personer for å bidra med hjelp underveis.
 • Det blir derfor ikke lagt opp til parallelle sesjoner, men vi disponerer to store grupperom der vi kan samle personer og gjennomgå ønskede tema etter behov
 • Vi oppfordrer alle deltakere til å se gjennom noen videoer og prøve systemet litt på forhånd.
  > WisWeb kurs, Generelt

Torsdag 17.09.2015

Tidspunkt Varighet Innhold
10.30 - 12.00 1:30 Velkommen
- Velkommen. Presentasjon av deltakere
- Status for WisWeb Navi
- Orientering om valg av styringsgruppe
12.00-13.00 1:00 Lunsj
13.00-16.00 3:00

Generell bruk
- Tilpasse utskrifter, pdf, excel
- Meldinger
- Flettebrev og oppsett
- Etiketter
- Frifelt
- Koblinger

Hovedkurs
- Søknader
- Elever, opptak
- Studiebevis
- Romplassering
- Fag og kobling til elever
- Fraværsføring og bruk
- Rapportering
- Vitnemål

16.00-16.30 0:30 Pause
16.30-17.30 1:00 Kortkurs
- Elever
- Fraværsføring
- Rapportering
17.30-18.30 1:00 Spørsmål og svar
18.30-19.30 1:00 Fri
19.30-21.00 1:30 Middag
21.00   Sosialt samvær

Fredag 18.09.2015

Tidspunkt Varighet Innhold
Fra 07.00   Frokost
08.00-08.15 0:15 Ord for dagen
08.15-10.45 2:30 Diverse
- Bilder og filer
- Eksport til sentralbasen
- Kontakter (person/bedrift)
- Personale
- Grupper
- Logg
- Arkiv
- Sak
- Oppgaver
10.45-11.00 0:15 Pause
11.00-12.00 1:00 Oppsett
- Brukere
- Menyer og tilganger
- Konfigurasjon
- Oppsett startside
12.00-13.00 1:00 Avslutning
- Valg av styringsgruppe
- Utvikling, planer og prioriteringer
- Behov for videre kurs
- Spørsmål og svar
- Avslutning
13.00-14.00 1:00 Lunsj

Kursmateriell

 • Vi anbefaler at brukerne tar med seg bærbar PC eller nettbrett slik at en kan logge inn på skolens WisWeb-løsning.
 • WIS sørger for å distribuere nødvendig informasjon for møtet.

Pris

Alle priser er pr. deltaker.

Alternativ Pris
A. Hele brukermøtet med full pensjon, overnatting og kursavgift kr. 3.900,-
B. Som A, men uten overnatting/frokost kr. 2.900,-
C. Kun dag 1 med middag kr. 1.800,-
D. Kun dag 1 uten middag kr. 1.500,-
E. Kun dag 2 kr. 1.500,-
F. Ekstra overnatting (onsdag til torsdag) kr. 1.200,-

Påmelding

Vi må bestille rom på hotellet lang tid i forveien, og ønsker derfor raskest mulig å vite noe om deltakelsen på møtet.

Nedenfor finner dere lenke til påmeldingsskjema, og vi ber om at dere melder på aktuelle personer raskest mulig.

Frist for påmelding er satt til 10. juli 2015.
Fristen er utvidet men vi ber om påmelding snarest mulig.

>> Påmeldingsskjema

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med Dag Waade: