DesignArea:4229, Template:35620, Id:56262, Site:24, RewriteSite: 24

WisWeb Navi

Info 28.08.2015

Da er mange skoler godt i gang med WisWeb Navi. Vi arbeider med stadige forbedringer i systemet. Her kommer informasjon vi får en del spørsmål om.

1. Konfigurasjon - Timeplan fungerer nå

Det var mange som ikke fikk opp timeoppsettet som var importert fra gamle Navi. Det var også problemer med å legge til nye. Dette er nå rettet.

2. Kopiere fag fra tidligere år

Det er laget kopiering av fag fra tidligere år. Stå i fagmodulen på året du vil kopiere fra, legg til evt. filter for type (f.eks. valgfag) og klikk Mer (...) og velg "Kopiere fag til skoleår".

3. Kobling til fag

Vi vil igjen presisere at hakene som står først i tabellvisning ikke benyttes i WisWeb enda. Alle elever i filteret som er satt, vil få de valgte fagene. Dersom det har blitt for mange koblinger mellom fag og elev, kan en gå til faget og fjerne elever, eller gå til eleven og fjerne fag. Stå i redigering og klikk krysset bakerst på raden som skal fjernes.

4. Fraværsføring

Vi valgte å flytte fraværsføringen ut av intranettet til en egen adresse. Dette for at det også skal være mulig å føre fravær på mobilen. Adressen er:
> v2.wisweb.no/fraver

Modulen Fraværsføring i intranettet er ikke aktivert enda.

5. Modulen Fravær i intranettet

Modulen Fravær kom ikke fram hos alle, men denne feilen er korrigert. Modulen viser oversikt og detaljer om fraværet på hver elev. Her finner du også en graf over utvikling av fraværet. Dersom du skal endre fraværstype eller endre til heldagsføring, klikker du pila foran aktuell dag og gjør endringer.

6. Problem med opplasting av bilder

Noen ganger blir bildeopplastingen hengende på 100% og bildet blir ikke tilgjengelig i systemet. Vi har gjort noen forbedringer på bildehåndteringen og tror dette skal fungere bedre nå.

7. Enklere registrering av relasjon på elev

Når en skal legge inn relasjoner (f.eks. foresatte) på hovedkurseleven, kan en nå velge eksisterende eller legge til ny person.

8. Bedre registrering av deltaker på kortkurs

Vi har gjort forbedring på skjemaet for å legge til elev på kortkurs. Håper dette vil gjøre prosessen litt enklere.

9. Retting av mange rapporter

Det gjøres stadig rettinger og forbedringer av rapportene når vi eller skolene finner svakheter og feil.

10. Informasjon

For å få informasjon om status og bruk, minner vi om to muligheter. Klikk navnet helt oppe til høyre i systemet og velg:

  • Hjelp: Informasjon om systemet og de ulike modulene
  • Brukerstøtte: Vanlige spørsmål, kjente feil, utførte oppgaver og feilmelding

Vi har nå gått over til å legge nyhetsbrevene under Brukerstøtte.