Navi

Info 03.09.2015

Viktig informasjon om fraværsføring og søknader som har kommet etter 1.9.

1. Fraværsføring

Noen viktige beskjeder om fraværsføring:

 1. Husk å sørge for at den fraværstypen som skal brukes ved føring har tallet 1 i rekkefølge (Konfigurasjon - Fraværstyper)
 2. Sørg for at timer teller så mye de skal (Konfigurasjon - Timeplan)
 3. Fraværsføring gjøres på adressen v2.wisweb.no/fraver
  Det er ingen lenke dit fra intranettet
 4. Fravær korrigeres i modulen Fravær. Klikk foran aktuell dag og endre type eller endre til heldag

2. Søknader som kommer nå

Når systemet henter søknader fra folkehogskole.no står det ingenting om skoleår der, og systemet må derfor anta skoleår. Det var i systemet satt en grensedato på 1.9. for hvilket skoleår søknaden skulle knyttes til, men dette er onsdag kveld endret til 1.10. Det betyr at søknader til helårskurs som kommer fram til 1.10. vil knyttes til skoleåret 2015-16. Deretter knyttes de til 2016-17. Vi har også endret grensedatoen på startside-elementet "Status søknader" til 1.10.

Sørg for å ha kurs og linjer for 2016-17:

 1. Gå til Hovedkurs og legg inn hovedkurs for 2016-17
 2. Gå til fag, filtrer på skoleår 2015-16 og sett filter på type og velge linjefagene
 3. Velg Mer - Kopier fag til skoleår og skriv 2016-17

De søknadene som er importert 1.9. og 2.9. bør sjekkes og evt. endres:

 1. Gå til søknad og fjern filteret på skoleår
 2. Gå til tabellvisning og sorter synkende på mottatt dato (klikk to ganger på overskriften)
 3. Da skal du se de siste øverst
 4. Klikk pilen som dukker opp fremst på raden
 5. Endre kurs til riktig skoleår
 6. Endre ønskede linjer til riktig skoleår


WIS