Navi

Info 09.02.2016

Her kommer status for februar 2016. Det går framover med utviklingen, og stadig flere muligheter kommer på plass i systemet.

1. Generelt

Vi forstår at det er en del frustrasjon for ting som ikke fungerer eller mangler i nye Navi, men vi får også mange gode tilbakemeldinger på det som fungerer bra. Vi holder tett kontakt med skolene og prøver å hjelpe til med det vi kan. Samtidig driver vi stadig og forbedrer programmet, og gir oss ikke med det før alle skolene synes de har et godt verktøy. Av økonomiske årsaker måtte vi redusere innsatsen litt i siste kvartal 2015, men vi er nå i gang igjen med sterkt fokus på WisWeb og Navi.

2. Stabilitet

Det er svært viktig for oss at systemet er stabilt og fungerer slik det skal. Vi har i det siste hatt noen tilfeller av treghet i systemet. Vi jobber hele tiden med å fjerne slike problemer.

 • 1. februar: Det ble da sent ut over 10.000 sms'er fra folkehøgskolene denne dagen. Akkurat denne dagen hadde også vår underleverandør på sms problemer med kapasiteten på sine servere, og responsen tilbake til WisWeb ble derfor forsinket. Det gjorde at systemet ble opptatt og brukerne opplevde treghet. Et par dager senere hadde vi lagt om vårt sms-system, slik at slike forsinkelser ikke gjør at systemet blir tregt.
 • Treghet i forbindelse med eksport til sentralbasen. Vi ser at kontrollkjøring og eksport til sentralbasen belaster systemet for mye, og er i gang med å forbedre systemet på dette punktet.
 • Heng i Chrome og Safari. Vi har hatt problemer med at systemet ble tregere og tregere med Chrome/Safari og til slutt stoppet helt opp. Denne tregheten er funnet og fjernet.

3. Utvikling og forbedring

Vi legger ut rettinger, forbedringer og nye funksjoner hele tiden. Anbefaler at skolene f.eks. en gang i uka går inn på vår liste over utførte punkt og leser om det som har skjedd siden sist. Hvis du lurer på noe spesielt, kan du skrive et stikkord i søkefeltet over lista.

> WisWeb2, utførte punkt

Her er noen utvalgte forbedringer den siste tiden.

 • Fraværsføring. De fleste ønsker om fraværsføring kom på plass i begynnelsen av november. Du kan se info og en video om fraværsføringen. Etter det er det gjort en omlegging av strukturen for fraværsføring for bedre å håndtere ulike utfordringer.
 • Heng i Chrome. Når en brukte Chrome eller Safari kunne systemet av og til bli tregt og stoppe helt opp. Dette problemet er nå borte.
 • Excel. Excel-eksporten gir nå bare rene data uten noen form for formatering. Dermed er det enklere for skolen å lage egne lister.
 • Gruppefilter. Filter for gruppe på person. En kan nå bruke gruppemodulen. Når en står på Person, kan en velge filter på Gruppe. Da kan en sende melding, skrive brev eller etiketter til medlemmer i gruppen.
 • Fagfilter. Filter for fag på Hovedkurselev. Det er nå mulig å filtrere hovedkurselever på fag. Det betyr at en nå enkelt kan sende melding, skrive brev og etiketter til alle på et fag.
 • Velge rader. Det er nå mulig å hake av for enkelte personer i tabellvisning og sende melding, skrive brev eller etiketter til kun dem.
 • SMS avsender. Sende sms fra eget mobilnummer. Bruker kan nå velge å sende sms fra eget mobilnummer (nummer registrert på pålogget bruker).
 • Slette flere rader. Det fungerer nå å markere flere rader i tabellvisning og slette valgte rader.
 • Vitnemål. Det er laget vitnemål på fire sider (bokmål og nynorsk). Det skal enda gjøres noen forbedringer og etter det blir det laget en versjon på to sider. Det ligger nå som en rapport.
 • Flette fraværstall. Mulig å sende ut sms/e-post der en fletter inn fraværsdata (f.eks. fraværsprosent til nå).

4. Oppgaver som skal gjøres

Vi har nå 450 ønsker/oppgaver i systemet. Her er noen av de mest sentrale vi jobber med først:

 • Kortkursrapporter. Det gjenstår enda noen forbedringer av kortkursrapportene.
 • Avbrudte elever. Fjerne avbrutte elever fra alle rapporter (vil være et valg for å ta dem med).
 • Utskrift. Forbedre utskriftskvaliteten på rapporter (må i dag laste ned som pdf for at de blir gode nok).
 • Beregnede felt. Mulighet for å sortere, gruppere og filtrere på beregende felt (f.eks. fraværsprosent).
 • Frifelt. Mulighet for å legge frifeltene i tabellvisning og mulighet for å filtrere, sortere og gruppere på dem.
 • Godkjenne avsendere. Opplegg for å godkjenne avsender mobil og e-post. Da kan skolen også få inn f.eks. vaktmobil som avsender i tillegg til eget mobilnummer.
 • Utvalg. Få lagring av utvalg stabilt.
 • Pårørende/foresatte. Løse opplegg for utsending av info til pårørende/foresatte.
 • Lånekassen. Få til eksport til Lånekassen. Første rapportering fra WisWeb Navi blir når skoleåret er avsluttet i mai/juni 2016.
 • Studiebevis. Få til integrasjon med Kilroy om studiebevis
 • Emnekoder. Legge om til nytt opplegg for emnekoder på kortkurs og fag (fhs-kontorenes egen emneliste)
 • Sentralbasen. Lage bedre/enklere integrasjon mot Sentralbasen

5. Fakturering

Prisen for Navi har vært 990,- de fire siste årene (siden 2012). Vi har lagt på en normal prisstigning for disse årene og setter lisensprisen for 2016 til kr. 1.090,- pr. måned.

Normal fakturering på WisWeb er pr. modul og pr. bruker og fakturering skjer etterskuddsvis to ganger pr. år. Men for folkehøgskolene har vi en pakke med et sett moduler og fritt antall brukere. Denne pakken faktureres som tidligere med ett forskuddsbeløp i starten på året. Vi kommer nå til å sende ut fakturaer for Navi-pakken 2016.

6. Elevtilgang

Det er startet på arbeid for å la elevene logge inn på systemet, og vi regner med dette kan testes ut på skoler i løpet av våren. Prioriterte muligheter i denne løsningen vil være:

 • Se liste og info om egne fag
 • Se oversikt og detaljer om eget fravær
 • Se liste og info om medelever
 • Se liste og info om personale

Løsningen vil foreløpig være en nettside som fungerer fint på mobil. Dette var opprinnelig en del av samarbeidsløsningen, og vil derfor være utenom Navi-pakken. Det betyr at skolene som ønsker å ha dette må betale et tillegg til Navi-lisensen. Vi kommer tilbake med pris når vi har noe å vise fram.

7. LMS / Samarbeidsløsning

Folkehøgskolekontorene har inngått avtale med itslearning om levering av LMS til folkehøgskolene. Det var opprinnelig planlagt å legge enkel LMS-funksjonalitet inn i WisWeb, men vi har vært nødt til å prioritere å få nye Navi bra nok først. Derfor har fhs-kontorene valgt å finne en annen partner. Vi planlegger som sagt å tilby elevpålogging i WisWeb Navi slik vi tidligere har sagt og legge inn aktuelle funksjoner i samarbeid med styringsgruppen og skolene.


Vennlig hilsen
WIS