Navi

Info 02.05.2016

Viktig info om vitnemål og ellers litt info om siste forbedringer.

1. Vitnemål

Det ble besluttet at vi skulle arbeide for få til en felles mal for vitnemål for alle folkehøgskolene.

> Informasjon om vitnemål

2. Andre forbedringer

Det gjøres hele tiden forbedringer i systemet, og noen venter du kanskje på. Besøk listen over utførte punkt nedenfor. Skriv et stikkord i søkefeltet for å se om det har skjedd noe nytt på det du venter på.

> WisWeb2, utførte punkt

Det er nå også mulig å legge til et startside-element som lister opp endringer av systemet.

Her er noen utvalgte forbedringer i det siste:

 1. Hoppe fra visemaler
  Det var tidligere bare mulig å hoppe til relaterte data når en sto i redigeringsvisning. Nå er de røde pilene tilgjengelig fra visninger i alle moduler, og det er enkelt å hoppe til relaterte data i hele systemet.
 2. Bedre håndtering av standardfilter
  Når en f.eks. går inn på søkere, ville en tidligere se alle søkerne et øyeblikk før bare årets søkere listes opp. Noen ganger ble en også hengende igjen med alle. Dette er forbedret.
 3. Integrasjon med Kilroy studentbevis
  Det er nå laget automatisk overføring av data til Kilroy for produksjon av studentbevis. Dette gjelder for de som har tegnet avtale med Kilroy.
   > Mer info
 4. Redusert sjanse for spam-markering av e-post
  Når en sender ut e-post fra WisWeb, sendes dette fra servere hos WIS, men med skolens avsenderadresse. Dette vil i noen e-postsystemer bli markert som spam. Vi har byttet til en e-posttjeneste som reduserer sjansen for at dette skjer. Resultatet skal være at svært få meldinger havner i spam hos mottakerne.
 5. Bedre håndtering av meldinger som er flettet
  Når en skriver ut meldinger med flettefelt, vil de ferdige flettede meldingene bli lagret i loggen på personen og det er enkelt å hente dem opp igjen.
 6. Forbedret håndtering av avbrutte elever
  Som standard vil nå alle elever som har hake i feltet "Avbrutt" på hovedkurseleven, skjules fra alle visninger og rapporter. Men det er valg for å ta de med hvis ønskelig.

WIS