Navi

Info 04.05.2016

Det ble natt til 04.05.2016 lagt ut noen nye forbedringer på vitnemålet.

1. Forbedret håndtering av bildet på forsiden

Det har vært mye brukerstøtte på dette punktet og det har vært problemer med å få god nok kvalitet på bildet. Vi valgte tidligere å ikke skalere bildet. Da måtte skolene selv ordne et bilde som hadde passende størrelse.

Vi har nå endret prinsippet og ber om at skolen velger et bilde med høyest mulig oppløsning (stort bilde). I tillegg har vi i skolemodulen lagt inn valg for bildestørrelse: stor / middels / liten. Velg det som passer. Bildet vil skaleres ned og kvaliteten skal da bli bra.

2. Støtte for skoler med to linjer pr elev

På noen skoler går elevene på to linjer. Dersom det på elevens fag står en annen linje enn elevens linje, føres den andre linjen opp i tillegg under Generelt. Linjenavn og beskrivelse for linjene legges i hver sin kolonne nederst på side 2.

 

Informasjon om vitnemålet er oppdatert og andre forbedringer ligger i lista over utførte punkt.
> Informasjon om vitnemål
> WisWeb2, utførte punkt

WIS