Navi

Info 12.05.2016

Det ble natt til 12.05.2016 lagt ut noen nye forbedringer på vitnemålet.

Flere skoler har nå skrevet ut og levert sine vitnemål, men vi har likevel valgt å legge ut en siste runde med forbedringer av vitnemålet.

1. Støtte for engelsk vitnemål

Noen skoler har behov for å skrive ut engelsk vitnemål til hele linjer eller til enkeltpersoner. Det er løst på følgende måte

 • På faget kan en klikke Mer-knappen og "Alternative felter" for å angi engelsk tekst på fagnavn og beskrivelse
 • På Skolen kan en klikke Mer-knappen og "Alternative felter" for å angi engelsk tekst "Om skolen" og "Om opplegget"
 • På Kofigurasjon - Fagtype kan en legge til kolonnen "Alternativ tittel" og legge inn engelsk tekst for fagtype

Når en så velger Engelsk, vil disse tekstene bli brukt i stedet for de ordinære. En må selv sørge for at det er engelsk tekst i kommentar på eleven og i fraværsmerknaden.

2. Folkehøgskole eller Folkehøyskole på bokmål

Noen skoler ønsker at det står "folkehøyskole" i stedet for "folkehøgskole" i overskrifter og i teksten "Om folkehøgskolen" på side 4. I sentralbasen er det 10 skoler som har "høyskole" i navnet sitt, mens resten har "høgskole". Dermed er det mange bokmålsskoler som bruker "høgskole" og vi kan ikke styre den teksten etter valgt målform. Vi har valgt å løse dette ved å se på hvordan skolen selv skriver navnet sitt. Dersom skolen har "høyskole" i navnet sitt, bruker vi "Folkehøyskole" over alt i fast tekster på vitnemålet, ellers bruker vi "Folkehøgskole". Dette gjelder når en velger vitnemål på bokmål.

3. Designendringer

Det er gjort en del designendringer etter innspill fra mange skoler og behandling i styringsgruppen

 • Har flyttet bilde/logo på side 1 nederst for å framheve elevens navn bedre
 • Flyttet nærværsprosent side 3 en kolonne til venstre og kuttet ledetekst
 • Mellomrom mellom nærværsprosent og prosenttegn
 • Flyttet fraværstall side 3 en kolonne til venstre og kuttet ledetekst
 • Flyttet fraværsmerknad side 3 en kolonne til venstre og kuttet ledetekst. Gir også større felt
 • Flyttet sted/dato side 3 en kolonne til venstre og kuttet ledetekst
 • Plassert "Om skolen" høyere på side 4 (siden teksten "Om folkehøgskolen" ikke trenger så mye plass)
 • Tekstfelt "Om skolen" på side 4 går nå lenger ned (har dermed blitt en del større)
 • Liten tekstjustering i teksten "Om folkehøgskolen"
 • Endrer "skule" til "skole" på nynorskversjonen dersom skolens navn inneholder "skole"

Informasjon om vitnemålet er oppdatert og andre forbedringer ligger i lista over utførte punkt.
> Informasjon om vitnemål
> WisWeb2, utførte punkt

WIS