DesignArea:4229, Template:35620, Id:56262, Site:24, RewriteSite: 24

WisWeb Navi

Info 13.06.2016

Litt om grunnlag for revisjon og eksport til lånekassen.

1. Stadig nye forbedringer

Det jobbes hele tiden med retting av feil og videreutvikling av WisWeb. Det er mulig å få oversikt over de siste endringer ved å legge til startside-elementet "Endringslogg". Dere ser også løpende endringer på denne siden:

> WisWeb2, utførte punkt

2. Grunnlag for revisjon og særattestasjon

Vi får en del spørsmål om hvilke rapporter og dokumentasjon som er aktuell som grunnlag for revisjon og særattestasjon.

Vi har vært i dialog om dette med styringsgruppa og også snakket med en revisor. Det er nok litt ulik praksis rundt omkring, men vi har samlet litt nyttig informasjon i et dokument. Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger på om dere får ønsker om dokumentasjon fra revisor som det er vanskelig å hente ut fra WisWeb.

> Dokumentasjon av aktivitet

3. Eksport til Lånekassen

I disse dager går det ut informasjon til skolene om rapporteringen til Lånekassen. Fristen for rapportering er 1. juli.

Vi jobber med å få eksporten til Lånekassen på plass i systemet, men den er litt kompleks. Vi skal ha den på plass senest i løpet av uke 25.

4. Videre arbeid

Vi fortsetter å arbeide med WisWeb og har bl.a. følgende punkt på lista:

  1. Få rettet feilen med pålogging
  2. Bedre håndtering av døde/inaktive personer
  3. Tilby rydding i duplikate data
  4. Håndtere foresatte/pårørende på en bedre måte
  5. Kunne vise frifelt i tabellvisning/utskrift
  6. Enkle sider for elever (elevpålogging)
  7. Støtte nye emnekoder fra FHS-kontorene 

WIS