Navi

Info 26.06.2016

Flere bruker på Navi, eksport til Lånekassen og nye nettsider.

1. Familien vokser

Tidligere har Navi vært et produkt for folkehøgskolene. Men det er også fire bibelskoler som bruker systemet, og disse er nå tatt inn i familien. Det betyr at alle som bruker WisWeb Navi får samme informasjon, blir invitert på kurs og brukermøter og kan stemmes inn i styringsgruppen. Dette er avklart med sittende styringsgruppe. Så da ønsker vi bibelskolene velkommen inn i familien. Det er også noen fagskoler som har vist interesse for systemet.

2. Eksport til lånekassen (gjelder folkehøgskoler)

Da er eksport av første fil til Lånekassen klar, men støtte for korrigeringsfiler kommer på plass om noen dager. Det betyr at du nå kan lage fil med alle elever. Du kan korrigere data og lage ny fil så mange ganger du vil før du laster opp til Lånekassen. Men hvis du etter opplasting kommer på at noe skulle vært endret, kan ikke systemet lage korrigeringsfil til Lånekassen enda. Støtte for dette kommer altså om noen dager.

> Informasjon om fil til Lånekassen

3. Nettsider for WisWeb Navi

Tidligere lå nettsidene for Navi Windows på wis.no/navi. Disse har ikke vært i bruk i vinter, men vi har nå aktivert adressen wisweb.no/navi og dette vil være den offisielle adressen til WisWeb Navi. Disse sidene inneholder:

 • Oversikt: Litt om systemet
 • Info: Videoer/presentsjoner av løsningen, oversikt over moduler og litt historikk
 • Kunder: Søkbar liste over alle organisasjoner som bruker Navi. Det er nå 83 (79 folkehøgskoler og 4 bibelskoler)
 • Priser: Pakkepris for folkehøgskolene som deltok med engangsbeløp og ordinære priser pr. modul og bruker for de andre
 • Brukerstøtte:
  • Driftsstatus: Hvis det er driftsproblemer, legger vi ut info om det her
  • Nyhetsbrev: Når vi sender ut info på e-post, legger vi det her
  • Vanlige spørsmål: Spørsmål/svar, liste over kjente feil/mangler, skjema for å melde feil eller ønsker
  • Utførte punkt: Løpende søkbar oversikt over forbedringer i systemet.
  • Kurs og møter: Her legger vi ut informasjon om kurs og møter for Navi-brukerne
  • Kontaktpersoner: De som jobber med WisWeb Navi
  • Styringsgruppen: Informasjon om styringsgruppen (info om møtereferater sendes på e-post)

WIS