Navi

Infobrev 24.06.2005

Ordningen med å levere elevdata til Lånekassen blir gratis, og WIS avslutter derfor opplegget med å være bindeledd mellom skolene og Lånekassen.

Statens Lånekasse startet med individbasert innsamling av data fra alle utdanningsintitusjoner i 2003. Hver skole måtte kjøpe et sertifikat til bruk ved innsending av filer. I den forbindelse kjøpte WIS et sertifikat og ordnet et opplegg hvor folkehøgskolene sendte data til oss på diskett. Vi brukte vårt sertifikat til å videresende rapportene til Lånekassen. Denne løsningen ble valgt for at skolene skulle spare penger.

Nå kommer Lånekassen med ny løsning for opplasting av filer. Denne blir gratis, og vi mener derfor at det ikke er noen grunn til å fortsette med samme ordning som tidligere. Videre er det praktisk for alle at man slipper oss som mellomledd ved kontakt med Lånekassen angående rapporteringen.

WIS vil selvsagt være behjelpelige med å lage filene i Navi. Lånekassen tar seg av spørsmål vedrørende innsending av filene. De kommer med detaljert informasjon om hvordan dette skal foregå snart.

Vi kommer med ny versjon av Navi i uke 26. Da skal programmet være tilpasset rapportering for skoleåret 2004-05.

Dette til orientering.

Med hilsen

Svein Waade
Daglig leder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: svein@wis.no
Internett: www.wis.no