Navi

Infobrev 27.12..2005

Vi har hatt første møte i styringruppa for Navi

Til alle Navi-brukere.

Etter brukermøtet i 2004 var det ønsker om å opprette en brukergruppe som kan være med å styre utviklingen av Navi. Vi ser at dette er viktig for både oss som leverandør og for brukerne. Derfor har vi valgt å bruke navnet "Styringsgruppe". Styringsgruppen får bl.a. ansvar for å prioritere utviklingsoppgavene på Navi.

Første møtet i styringsgruppen ble avholdt i Oslo 29.11.2005.
Vedlagt finner dere referat fra møtet.

Med hilsen

Svein Waade
Daglig leder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: svein@wis.no
Internett: www.wis.no