Navi

Infobrev 09.02.2006

Versjon 22 av folkehøgskolens informasjonssystem Navi er nå lagt ut for nedlasting. Bl.a kan vi nevne mulighet for skolebevis, rapporter til fil etc.

Til alle Navi brukere

Vi har gjort en rekke forbedringer og korrigeringer i løpet av høsten, og legger nå ut en ny versjon i forbindelse med rapporteringen av kortkurs til SSB.

 

Som nyheter kan vi nevne mulighet for skolebevis, rapporter til fil, endringer i fraværssystemet, korrigering av kortkursrapporter osv.

Les mer om den nye versjonen under internettadressen
http://www.wis.no/navi

 

Enkleste måte å oppdatere på er å gå på Oppsett - SystemAdm - Oppdater og klikk knappen Oppdater.

Ta gjerne kontakt om noe er uklart. Ha en fortsatt fin dag!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler

Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no