Navi

Infobrev 09.05.2006

Versjon 22b av folkehøgskolens informasjonssystem Navi er nå lagt ut for nedlasting. Det er gjort noen rettinger i fraværsføringen og i samlerapport til FHSR og rapport til lånekassen.

Til alle Navi brukere

 

Versjon 22b av Navi er lagt ut for nedlasting!

 

Folkehøgskolerådet samler i disse dager inn oversikt over fjorårets kursvirksomhet fra skolene, og i den forbindelse har vi gjort et par korrigeringer i rapporten.

 

Slik lager du rapporten i Navi:

*****************************************************
- legg inn alle kortkurs for 2005. Husk dager/timer og start/sluttdato. Registrer alle kortkursdeltakerne med info om eventuell dobbeltelling og fravær. Husk fødselsdato på alle deltakere.
- alle langkurselever må være registrert for skoleåret 2004-05 og 2005-06. Legg inn all info om dobbeltelling, sen startdato, avbruttdato og kurslengde.
- legg inn verdi for maks elevtall under Oppsett - Skolen
- klikk på knappen Velg rapport, velg rapport nr 48, velg 2005 og klikk forhåndsvisknappen.
- klikk på skriver-knappen. Her kan man enten skrive ut rapporten eller lage fil. Folkehøgskolerådet ønsker at det lages fil. Sett kryss i feltet Skriv til fil, velg type PDF, velg filnavn og plassering ved å klikke på ...-knappen ved siden av. Klikk OK så vil filen lagres på harddisken på angitt sted. Filen sendes som vedlegg i epost til Folkehøgskolerådet.

*****************************************************

Skolene skal snart rapportere sine elever til Statens Lånekasse. I Navi er det nå gitt mulighet for å markere 2.årselever slik at de blir rapportert med riktig kode. Egen avkrysning for dette på elevskjemaet i Navi. Lånekassen sender ut brev til skolene om hvordan rapporteringen skal foregå. Vi kommer med melding om hvordan man praktisk lager rapporten i Navi.

 

Les mer om den nye versjonen på følgende nettside:

http://www.wis.no/navi

 

Enkleste måte å oppdatere på er å gå på Oppsett - SystemAdm - Oppdater og klikk knappen Oppdater.

Ta gjerne kontakt om noe er uklart. Ha en fortsatt fin dag!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler

Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no